Znamy wyniki programów MKiDN zarządzanych przez NCK

Data publikacji: 08.03.2016
1 minuta

Narodowe Centrum Kultury jest instytucją zarządzającą trzema programami MKiDN: Kultura dostępna, Edukacja kulturalna i Infrastruktura domów kultury.

wyniki
wyniki

Celem programu Kultura dostępna jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Wyniki programu Kultura Dostępna

Celem priorytetu Edukacja - Edukacja kulturalna jest rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności obywateli oraz wspieranie wydarzeń artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.
Wyniki priorytetu Edukacja kulturalna

Celem priorytetu Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura domów kultury jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.
Wyniki priorytetu Infrastruktura domów kultury