MKiDN ogłosiło wyniki naboru do programu Kultura Dostępna

Data publikacji: 04.03.2016
1 minuta

Znani są już beneficjenci programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 - Kultura Dostępna. Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

zeszyt na stole
zeszyt na stole

W ramach programu dofinansowano zadania skoncentrowane na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do
narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury ze względu na niepełnosprawność i/lub bariery  przestrzenne, ekonomiczne, społeczno-mentalne, kompetencyjne, prawne.

Wyniki programu Kultura Dostępna