2 i 3 maja w Narodowym Centrum Kultury!

Data publikacji: 26.04.2021
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Przed nami dwa ważne święta narodowe: 2 maja - Dzień Flagi oraz obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Okrągłą rocznicę pierwszej spisanej w 1791 r. konstytucji w Europie Sejm RP uczcił  ogłaszając bieżący rok rokiem Konstytucji 3 Maja.  Dzięki dniom wolnym od pracy możemy rodzinnie celebrować obydwa święta.

Jak co roku Narodowe Centrum Kultury zachęca wszystkich do wywieszania flag narodowych w oknach naszych mieszkań, na prywatnych budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Flagi zawisną na siedzibie NCK przy ul. Płockiej 13 w Warszawie i budynku galerii Kordegarda przy Krakowskim Przedmieściu, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Krótką animacją, która pojawi się pod koniec tygodnia w naszych mediach społecznościowych, przypomnimy Wam też o znaczeniu flagi, jej formie i zasadach używania flagi, opisanych w oficjalnych dokumentach. Przypomnimy też nasz spot, którego tematem są nasze barwy narodowe.

Poprzez sztukę, a konkretnie monumentalny obraz Jana Matejki, który jest darem artysty dla Narodu, przypominamy o Konstytucji 3 Maja. Krótki film, dostępny bezpłatnie na kanale YouTube NCK, odkrywa tajemnice obrazu i opowiada o jego bohaterach. Zapraszamy do przyjrzenia się dziełu mistrza, a potem do wspólnej rodzinnej zabawy online. Przygotowany quiz, do udziału w którym zapraszamy dzieci i młodzież z klas 4 – 8, zweryfikuje naszą wiedzę na temat obrazu Matejki „Konstytucja 3 Maja”.

link do filmu

Jak czytamy w uchwale Sejmu Rzeczpospolitej z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów:

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja stanowiło dowód odpowiedzialności politycznej elit polskich i litewskich oraz świadectwo zwycięstwa innowacyjnej myśli prawnoustrojowej. Do wartości tych nawiązano w Zaręczeniu Wzajemnym Obojga Narodów - ustawie wykonawczej do Konstytucji uchwalonej przez Sejm Czteroletni 20 października 1791 r. Potwierdzono w nim siłę wspólnoty wielonarodowej zbudowanej na fundamentach republikańskich.

Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejm Republiki Litewskiej, podkreślając wyjątkowe dla Narodów Polskiego oraz Litewskiego znaczenie aktu z 1791 r., oddają hołd dziedzictwu nowożytnego konstytucjonalizmu i wyrażają przekonanie, że idee przyświecające uchwaleniu Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego stały się podstawą politycznej tożsamości obywateli krajów - spadkobierców Rzeczypospolitej Obojga Narodów.