mała kultura współczesna

Date of publication:
Średni czas czytania 2 minutes
print

mała kultura współczesna to projekt bezpośrednio związanym z kwartalnikiem Kultura Współczesna, którego celem jest aktywizacja doktorantów i młodych naukowców.

mała kultura współczesna jest przestrzenią dyskusji, mnożenia pomysłów, zadawania pytań, raczej niż udzielania ostatecznych odpowiedzi. Przyjmując popularne konstatacje na temat internetu jako źródła wiedzy „niepewnej”, „niecałkowitej” i „niedoskonałej”, chce stworzyć miejsce dla wszystkich małych i potencjalnych pomysłów, kiełkujących komentarzy na temat ważnych, aktualnych wydarzeń, obrazów i tekstów, wobec „Kultury Współczesnej” przyjmuje pozycję młodszej (internetowej) siostry: niedojrzałej, zadającej pytania, dogadującej.

Redakcja:
Magda Szcześniak – redaktorka naczelna bloga. absolwentka Kolegium MISH UW, doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW. interesuje się teoriami feministycznymi i queer, studiami postkolonialnymi oraz kulturą wizualną. publikowała w „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze Popularnej”, „Krytyce Politycznej” i „Dialogu”. w roku akademickim 2010-2011 stypendystka Fundacji Fulbrighta, realizująca stypendium w University of Rochester w ramach Graduate Program in Visual and Cultural Studies. przygotowuje doktorat na temat wizualnych konstrukcji tożsamości i ich subwersywnych przekroczeń.

Łukasz Zaremba – doktorant w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW. tłumacz. interesuje się kulturą wizualną i antropologią obrazu. publikował m.in. w „Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze Popularnej”. przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą kategorii krajobrazu.
Kontakt z redakcją: malakulturawspolczesna@gmail.com

Zobacz stronę Małej Kultury Współczesnej.