Księgarnie Patronackie

Date of publication:
Średni czas czytania 3 minutes
print

Do Sieci Księgarń Patronackich Narodowego Centrum Kultury należą lokalne, doceniane przez klientów księgarnie, które nie mają możliwości włączenia się w szerszą współpracę kulturalną z NCK, ale chciałyby mieć w swojej ofercie nasze tytuły.

Korzyści dla podmiotów przystępujących do Sieci Księgarń Patronackich:

  1. Możliwość dystrybucji tytułów z oferty wydawniczej NCK z uwzględnieniem specjalnych rabatów dla księgarń patronackich.
  2. Wzbogacenie oferty księgarni o najciekawsze publikacje dotyczące m.in. profesjonalizacji sektora kultury, badań w zakresie kultury, promocji dziedzictwa narodowego i sztuki, a także edukacji kulturalnej.
  3. Działalność w ramach sieci księgarskiej zainicjowanej przez silną i nowoczesną narodową instytucję kultury, poparta elementami identyfikacji wizualnej dostarczonymi przez NCK.
  4. Uczestnictwo w sieciowych promocjach.
  5. Wzmocnienie wizerunku, pozycji i wiarygodności księgarni na rynku.

Warunki, jakie należy spełnić, aby przyłączyć się do Sieci Księgarń Patronackich:

Przede wszystkim należy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na naszej stronie, pamiętając o tym, że księgarnia patronacka powinna:

  • prowadzić działalność co najmniej od roku i posiadać w swojej ofercie tytuły z zakresu kultury i sztuki;
  • posiadać w swojej ofercie co najmniej 8 tytułów publikacji NCK lub co najmniej 4 tytuły publikacji NCK skierowane do dzieci, jeżeli księgarnia specjalizuje się tylko w wydawnictwach dziecięcych;
  • mieć możliwość podjęcia co najmniej minimalnych działań identyfikujących księgarnię z NCK, takich jak umieszczenie w przestrzeni księgarni informacji o posiadaniu w sprzedaży książek NCK oraz logotypu NCK;
  • umieścić na stronie swojej księgarni internetowej (jeżeli taka jest prowadzona) informację o publikacjach NCK będących aktualnie w sprzedaży w księgarni.

Szczegółowe warunki dla księgarń, pragnących włączyć się do Sieci Księgarń Patronackich oraz inne zasady regulujące współpracę pomiędzy NCK i KP znajdują się w Regulaminie.

Przed wysłaniem zgłoszenia warto zapoznać się z wzorem Umowy dla księgarni patronackiej.