21 maja – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego!

Date of publication: 21.05.2018
Średni czas czytania 2 minutes
print

Wszyscy jesteśmy zarówno współtwórcami, jak i odbiorcami kultury. Obchodzony 21 maja Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego zachęca do refleksji nad tym, jak dopasować działania promocyjne artystów i animatorów do oczekiwań i potrzeb odbiorców tak, by efektywniej stymulować rozwój łączącej ich kultury. Pomocna w tych rozważaniach może okazać się wydana przez Narodowe Centrum Kultury książka Nowa widownia. O promocji w kulturze.

Sławomir Czarnecki, menedżer kultury i filozof, zastanawia się w niej nad kondycją współczesnej kultury i świadomością jej modelowego odbiorcy. Zachęca do zrewidowania utrwalonych poglądów i metod promocji, które w obliczu obecnych oczekiwań widowni wydarzeń kulturalnych okazują się przestarzałe i nieskuteczne. Kluczowe według niego jest zrozumienie samej idei i sensowności promocji kultury, które warunkuje dobór odpowiednich narzędzi. Nowa widownia nie jest zatem typowym branżowym podręcznikiem – choć autor proponuje określone rozwiązania i przedstawia korzyści płynące z wykorzystania określonych rozwiązań biznesowych z dziedziny marketingu czy public relations – lecz wnikliwym i zastanawiającym studium specyfiki sektora kultury, jej promocji i widowni, które stale ulegają zmianom.

Zarówno artyści, jak i menedżerowie czy animatorzy kultury znajdą w tej publikacji wskazówki, jak lepiej zrozumieć swoich obecnych odbiorców oraz dotrzeć do tych, którzy dopiero mogą stać się „nową widownią”.

Wszystkich zainteresowanych Nową widownią zachęcamy do zajrzenia do naszego sklepu internetowego!