Przestrzenie kreatywności

Date of publication: 21.05.2010
Średni czas czytania 9 minutes
print
Zorganizowany w 2009 roku w Krakowie Kongres Kultury Polskiej był wydarzeniem pod wieloma względami przełomowym. Niekończące się debaty w salach obrad i poza nimi pokazały, że istnieje potrzeba dyskusji o kulturze. To właśnie podczas Kongresu wybrzmiało przekonanie, że kultura nie tylko poprawia jakość naszego życia, lecz także przynosi zyski – zarówno społeczne, jak i ekonomiczne. Stało się ono punktem wyjścia kampanii „Kultura się liczy!” zainicjowanej w styczniu 2010 roku przez Narodowe Centrum Kultury.

Cel bezpośredni:

 • Zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury i jej prorozwojowego potencjału w różnych segmentach życia społecznego, w tym również gospodarce.

Cele pośrednie:

 • Uzyskanie poparcia społecznego, w tym również  polityków, dla inwestycji kulturalnych realizowanych na szczeblach lokalnym i ogólnopolskim;
 • Wzrost uczestnictwa w szeroko rozumianych aktywnościach kulturalnych.

Założenie strategiczne:

 • Kultura zaliczana jest często wyłącznie do sfery generującej koszty. Postrzegana jest jako luksus, nadprogramowy bonus. Tymczasem to ona sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Kultura uczestniczy w nim za sprawą przemysłów kreatywnych. Niemniej ważny jest wpływ pośredni, w postaci podtrzymywanych przez kulturę norm sprzyjających innowacyjności, kreatywności, wspólnemu działaniu, zaufaniu i tworzeniu kapitału społecznego.

Czas kampanii, zwłaszcza jej inauguracja, zbiegł się także z okresem dynamicznego wzrostu inwestycji w kulturę. Polska kultura okazała się jednym z najlepiej przygotowanych sektorów do absorpcji funduszy europejskich.

Debaty, konferencje i seminaria

W ramach kampanii organizowane są również debaty, seminaria oraz konferencje naukowe, których celem jest prezentacja aktualnej myśli o kulturze w kontekście wyzwań rozwojowych, stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz współpracy międzysektorowej, a także formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej na różnych szczeblach. Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w dyskusjach i wygłosili swoje referaty, znaleźli się wybitni eksperci w swoich dziedzinach – akademicy oraz praktycy m.in. David Throsby, profesor ekonomii Uniwersytetu Macquarie w Sydney Philippe Kern z KEA European Affairs, profesor Bohdan Jung ze Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie, Marc Sands, dyrektor ds. kontaktów z publicznością i mediami galerii Tate,  Agnieszka Odorowicz z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Michael Pyner z Shoreditch Trust, londyńskiej organizacji dążącej do rozwiązania problemów nierówności oraz  wykluczenia w najuboższych i najbardziej potrzebujących regionach, Henryka Bochniarz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Michał Dembiński z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, Michael Hutter, profesor Politechniki Berlińskiej i dyrektor badawczy Ośrodka Badań Społecznych w Berlinie (WZB), Marta Bucholc z Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczas w ramach kampanii „Kultura się liczy!” odbyły się m.in.:

 • debata „Komu opłaca się finansowanie kultury?”, maj 2010
 • międzynarodowa konferencja „Ekonomika kultury – od teorii do praktyki”, listopad 2010
 • debata „Partner czy klient? Nowe spojrzenie na relacje kultury i biznesu”, październik 2011.

Konferencje i debaty zostały zorganizowane we współpracy z ich Partnerami m.in. Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, British Council, TOK FM oraz Stowarzyszeniem Agencji Reklamowych SAR.

Od marca 2010 roku we współpracy z Collegium Civitas w ramach kampanii odbywają się również cykliczne seminaria „Kultura i rozwój” prowadzone przez Edwina Bendyka, których celem jest prezentacja najnowszej myśli o przemianach w kulturze, o zarządzaniu kulturą i ekonomii kultury, dyskusja doświadczeń międzynarodowych i wyników badań w kontekście polskich problemów rozwojowych oraz formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej państwa. Pierwsza edycja seminariów zorganizowana jest pod hasłem „Kultura na granicy”.

Druga edycja seminarium „Kultura i rozwój” zorganizowana została pod hasłem „Kultura na granicy”. Teza wiodąca seminarium to rola kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

W roku 2012 organizowane są dwa równoległe cykle seminariów „Kultura i Rozwój”: wyjazdowy – „Metropolis XXI. Zmiana, rozwój, opór – współczesne strategie miejskie”, oraz warszawski, poświęcony przygotowaniom do projektu foresightu „Kultura 2030” pod tytułem „Kultura przyszłości. W stronę foresightu polityki kulturalnej”.

Wydawnictwa

Kampania „Kultura się liczy!” obejmuje szereg działań edukacyjnych, informacyjnych oraz promocyjnych. Jest początkiem nowej serii wydawniczej, w ramach której Narodowe Centrum Kultury publikuje pierwsze polskie przekłady szeroko dyskutowanych książek, analizujących współczesne relacje między kulturą, gospodarką a kreatywnością. Wśród ich autorów znajdują się wybitni polscy i zagraniczni ekonomiści, kulturoznawcy i socjologowie. W serii „Kultura się liczy!” ukazały się następujące publikacje:

 • „Ekonomia i kultura” – David Throsby
 • „Narodziny klasy kreatywnej” – Richard Florida
 • „Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki” – red. Andrzej Gwóźdź
 • „Kultura: zarządzanie, animacja, marketing” – Milena Dragicevic-Sesic, Branimir Stojkovic
 • „Ekonomia kultury. Kompendium” – Ruth Towse

Kodeks Sponsoringu Kultury

Przewodnim projektem ubiegłorocznej odsłony kampanii „Kultura się liczy!” jest zespół „Kultura i biznes”, którego celem jest inspirowanie oraz budowanie partnerstw przyczyniających się do rozwoju kultury oraz ochrony jej dziedzictwa oraz przynoszących strategiczne korzyści firmom. Jednym z działań zespołu było przygotowanie Kodeksu Sponsoringu Kultury. W kwietniu odbyło się spotkanie blisko sześćdziesięciu przedstawicieli kultury i biznesu, które zamknęło pierwszy etap prac nad jego projektem. Poprzedziły je wywiady indywidualne oraz dyskusje z reprezentantami obu środowisk. Celem spotkań było przede wszystkim uzyskanie opinii i rekomendacji dotyczących treści i sposobów funkcjonowania Kodeksu. Ostateczne zapisy Kodeksu służą pogodzeniu często

odmiennych interesów firm i instytucji kultury w obszarze sponsoringu oraz budowaniu i promocji dobrych praktyk w tym obszarze. Kodeks porusza kwestie roli rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, komunikowania wspólnych działań, równowagi we wzajemnych świadczeniach, wolności artystycznej, transparentności oraz nieograniczonego dostępu do projektów kulturalnych.

Nowym punktem na mapie ubiegłorocznych działań były szkolenia ze sponsoringu kultury prowadzone przez brytyjska firmę Four Communications. Dwa moduły szkolenia, oddzielny dla przedstawicieli kultury oraz biznesu, miały na celu wsparcie procesu profesjonalizacji działań obu stron, których dotyczy sponsoring kultury.

Co roku przyznawane sa wyróżnienia dla osób szczególnie zaangażowanych w rozwój kultury Polskiej. W 2010 r. ambasadorami kampanii byli: Henryka Bochniarz, Jacek Żakowski, Kayah, Ryszard Krynicki, Tomasz Bagiński, Krystyna Janda, Katarzyna Kolenda Zaleska, Janina Paradowska. Dyplom ambasadora kultury za rok 2011 otrzymał Pan Ludwik Sobolewski, prezes GPW.

Kampania w mediach:

Spot telewizyjny kampanii z udziałem Kayah – piosenkarki, producentki i menadżerki kultury:

Materiały do pobrania:

Prezentacja Christophera Lockwooda Creative & Business

Tutaj znajdziecie Państwo logotypy kampanii

Więcej o kampanii „Kultura się liczy!”