Pawilon Wyspiański 2000

Date of publication:
Średni czas czytania 4 minutes
print
Funkcja w ramach Kongresu Kultury Polskiej
Pawilon Wyspiańskiego będzie pełnić funkcję Centrum Prasowego Kongresu. Tutaj odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydawane będą akredytacje dziennikarskie, w dniach od 22-25 września będzie możliwość pobrania materiałów prasowych oraz uruchomiony zostanie Punkt Informacji o Kongresie z dostępem do Internetu.

Lokalizacja
Róg ul. Grodzkiej i Pl. Wszystkich Świętych na Starym Mieście w Krakowie. Pawilon znajduje się w sąsiedztwie Bazyliki Franciszkanów oraz Pałacu Wielopolskich (aktualnej siedziby Urzędu Miasta Krakowa). Jest częścią traktu królewskiego prowadzącego od Rynku Głównego do Wawelu.

Historia obiektu
Budynek wybudowany został na miejscu wyburzonej w 1939 r. kamienicy „Pod Lipką”, wypełniając lukę w średniowiecznej tkance miejskiej.

Pomysłodawcą Pawilonu Wyspiańskiego w jego obecnym kształcie był prof. Marek Rostworowski, który zaproponował, by trzy niezrealizowane witraże Stanisława Wyspiańskiego wkomponować w fasadę budynku. Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz w 1998 r. podjęli tę inicjatywę. W celu pozyskania środków na budowę Pawilonu powołana została Fundacja Wyspiański 2000, której prezesem został Krystian Przewłocki.

Uroczyste otwarcie Pawilonu Wyspiańskiego odbyło się 2 czerwca 2007 r. z okazji obchodów 750-lecia lokacji miasta.

Założenia projektu

Na umieszczonych w wapiennych ramach witrażach, wykonanych przez Piotra Ostrowskiego w Krakowskim Zakładzie Witrażów S.G. Żeleński, na podstawie oryginalnych kartonów Stanisława Wyspiańskiego, widnieją wizerunki szkieletów Kazimierza Wielkiego, Henryka Pobożnego oraz św. Stanisława. Cykl projektów i rysunków zapoczątkowany przez artystę w 1900 r. prezentował postacie tworzące historię Polski. Pierwotna lokalizacja witraży sytuowała je w prezbiterium Katedry na Wawelu.

Projekt Pawilonu został przygotowany przez pracownię architektoniczną Ingarden&Ewy Architekci. Autorem projektu jest Krzysztof Ingarden.

Trapezoidalne ceramiczne cegły, które nadają elewacji mobilności, umieszczone są na metalowych prętach w układzie wertykalnym. Takie rozwiązanie powoduje, że pozycja każdej cegły może być dowolnie regulowana, odsłaniając wnętrze budynku. Elewacja po obu stronach zakończona jest półwalcami.

Dobór surowców podyktowany był chęcią wpisania Pawilonu w sąsiedztwo zabytkowych budowli kościołów gotyckich i Zamku na Wawelu (cegła i piaskowiec).

Witraże Wyspiańskiego są eksponowane w holu głównym. W Pawilonie znajduje się także kawiarnia i przestrzeń ekspozycji zmiennych.

Funkcja Pawilonu
Obecnie Pawilonem zarządza Krakowskie Biuro Festiwalowe – współorganizator Kongresu Kultury Polskiej 2009. Budynek łączy w sobie funkcję wystawienniczą, edukacyjną, kulturalną i informacyjną oraz upamiętnia wybór Krakowa na Europejską Stolicę Kultury w 2000 r. W budynku działa jeden z punktów Sieci Informacji Miejskiej, mieści się redakcja miesięcznika Karnet oraz sale przeznaczone na cele konferencyjne.

Adres:
Pl. Wszystkich Świętych 2
Kraków

Kontakt:
tel. (48 12) 616 18 86
fax (48 12) 616 18 82

Opracowanie na podstawie informacji zawartych w:
Gazeta.pl Kraków: http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35812,2916963.html
http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35812,2766556.html
Magiczny Kraków http://www.krakow.pl/komunikaty/?MODE=mpkom&TYPE=show&kom_id=4600
Karnet http://www.karnet.krakow.pl/?action=,2779,2,20090410,178,view_event
Sztuka Architektury http://www.sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=11917
Kultura polska http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/wy_in_pawilon_wyspianskiego_krakow_2007