Praktykuj w kulturze

Kadra Kultury

Program Praktykuj w kulturze umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie członków do swoich zespołów.

Praktykuj w kulturze – Edycja Jesienno-Zimowa 2021

Nabór dla instytucji:  13-27.09.2021 r.

Nabór dla praktykantów: 28.09-11.10.2021 r. 

Nabór uzupełniający dla praktykantów: 12-25.10.2021 r.

Zgłoszenia

Zgłoszenia instytucji przyjmowane są przez portal Pracuj w kulturze (czerwony panel DODAJ OFERTĘ). Wszystkie oferty zostaną opublikowane na portalu w dniu uruchomienia naboru dla praktykantów. W przypadku braku zgłoszeń do instytucji, oferty praktyk zostaną ponownie opublikowane w naborze uzupełniającym. Oferty publikowane w ramach programu „Praktykuj w kulturze” oznaczone są czerwonym rombem.

Praktykanci zgłaszać się mogą poprzez portal Pracuj w kulturze (biały panel SZUKAJ OFERTY), uzupełniając dane po kliknięciu przycisku APLIKUJ pod wybraną ofertą praktyk. Zgłoszenie trafia bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki.