Pracuj w kulturze

Kadra Kultury

Portal Pracuj w kulturze powstał w odpowiedzi na potrzebę wyodrębnienia specyficznego obszaru na rynku zatrudnienia, jakim jest praca w sektorze kultury.

Jeżeli szukasz pracy lub pracownika trafiłeś pod dobry adres! Naszą ambicją jest integracja środowiska pracowników i pracodawców branży kulturalnej w celu skutecznej realizacji procesu rekrutacyjnego.

Publikuj i przeglądaj oferty na:

www.pracujwkulturze.nck.pl!

Chcemy także dać wam szansę bliższego poznania tych, z którymi współpracujecie realizując projekty kulturalne oraz tych, z którymi spotykacie się na naszych szkoleniach, studiach, stażach czy konferencjach. Mamy nadzieję, że Pracuj w kulturze stanie się miejscem łączącym profesjonalistów branży kulturalnej!

Dlaczego warto szukać tu pracy?

  • Znaczna część procesu rekrutacyjnego przenosi się do internetu. To tutaj sprawdza się atrakcyjność potencjalnego miejsca pracy.
  • Popularne portale HR pomijają wśród oferowanych do wyboru branż „kulturę”. Wybierając nasz portal, unikniesz szumu informacyjnego i przeglądania nieprzydatnych ofert pracy.
  • Klasyczne CV nie oddaje Twojego doświadczenia i umiejętności? Multimedialna formuła ułatwi Ci efektowiczniejszą prezentację!

Dlaczego warto szukać tu pracownika?

  • Znaczna część procesu rekrutacyjnego przenosi się do internetu. To tutaj sprawdza się wiarygodność pracownika.
  • Prawdopodobieństwo pomyłki przy wyborze kandydata jest ograniczone do minimum. Zarejestrowani użytkownicy wiedzą, czego poszukują i chcą pracować w kulturze.
  • Szukasz pracowników kreatywnych? Multimedialna i hipertekstowa formuła naszego CV ułatwi Ci dokonanie wstępnej selekcji.