Projekty

Kadra Kultury

Search form as part of: Projekty
Szkolenia NCK
 

Narodowe Centrum Kultury, w ramach programu Kadra Kultury, działa na rzecz wzmocnienia i rozwijania kompetencji pracowników instytucji kultury. Programy szkoleniowe i bezpłatne webinaria,...

Webinaria NCK
 

Zależy nam na tym, aby wszyscy pracownicy sektora kultury mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji, dlatego naszą ofertę szkoleniową wzbogaciliśmy o cykl bezpłatnych webinarów.

Pracuj w kulturze
 

Portal Pracuj w kulturze powstał w odpowiedzi na potrzebę wyodrębnienia specyficznego obszaru na rynku zatrudnienia, jakim jest praca w sektorze kultury.

Praktykuj w kulturze
 

Program Praktykuj w kulturze umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie członków do swoich zespołów.

Ogólnopolska Giełda Projektów
 

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury, organizowane we współpracy z lokalnymi partnerami, skierowane do wszystkich aktywnych...

Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki
 

Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki to letni cykl szkoleniowy NCK adresowany do plastyków, instruktorów i praktyków kultury poszukujących inspiracji w rękodziele i tradycji...

Wolontariat w kulturze
 

Celem wieloletniego projektu „Wolontariat w kulturze” jest rozwój i profesjonalizacja wolontariatu w instytucjach kultury w całej Polsce.

Zaproś nas do siebie!
 

„Zaproś nas do siebie!” to całoroczny projekt dedykowany zespołom domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski. Poprzez...