Zaproś nas do siebie!

Kadra Kultury

„Zaproś nas do siebie!” jest programem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczenie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami podczas wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań zespołowych.

Instytucje, które biorą udział w projekcie, otrzymują od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole,
  • wzmocnienie kompetencji dyrektorów instytucji w zakresie zarządzania i budowania zespołu,
  • procesu zmiany w zespole i instytucji,
  • programowania i rozwoju oferty programowej instytucji na 2021 rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

Udział w „Zaproś nas do siebie!” oznacza gotowość do pracy nad rozwojem kompetencji pracowników instytucji oraz rozwojem oferty programowy instytucji. Program jest adresowany do instytucji, które takiego wsparcia poszukują i chcą z niego skorzystać.

Zależy nam, aby decyzję o aplikowaniu do projektu podjął cały zespół instytucji. Ważne jest, żeby wszyscy pracownicy, a nie tylko pojedyncze osoby, były gotowe na wyzwania związane z uczestnictwem w projekcie: udziałem w dwóch 3-dniowych warsztatach, pięciu 3-dniowych wizytach studyjnych, konsultacjach z ekspertami, spotkaniach zespołowych oraz przygotowaniem oferty programowej na rok 2020.