Źródła dotacyjne na pierwsze działania kulturalne | Warsztaty Pracuj w kulturze | 04.07

ul. Płocka 13, Warszawa - ul. Płocka 13, Warszawa
Mon 13 June — Mon 4 July 2016 r.
Źródła dotacyjne na pierwsze działania kulturalne | Warsztaty Pracuj w kulturze | 04.07
źródła finansowania - warsztatyy

Rekrutacja: 13-19.06.2016

Jak pozyskać fundusze na swoje projekty?

Czego się nauczysz?

Podczas szkolenia zdobędziesz podstawowe umiejętności znajdowania informacji o źródłach finansowania projektów kulturalnych i społecznych, oraz wypełniania formularzy o dofinansowanie projektów.

Dzięki warsztatowi poznasz:

  • zródła finansowania działań kulturalnych;

  • zasady wypełniania formularzy aplikacyjnych;

  • pozagrantowe źródła finansowania projektów;

  • sposoby finansowania projektów osób indywidualnych;

Po zakończonym warsztacie będziesz wiedzieć:

  • gdzie poszukiwać informacji o możliwościach dofinansowania swojego projektu;

  • jak przygotować wniosek o dofinansowanie (i jak wstępnie rozliczyć projekt);

  • jak dostosować projekt do poszczególnych konkursów;

  • jak realizować działania kulturalne bezkosztowo;

 

Termin: 4 lipca 2016, godz. 10.00 - 17.00

Miejsce szkolenia: siedziba Narodowego Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa

Prowadzący: Anna Czyżewska

Ilość uczestników: 15

 

Rekrutacja:

FORMULARZ REJESTRACYJNY można wypełniać między 13-19 czerwca 2016 r.

Kryteria naboru: o przyjęciu na warsztaty zdecyduje komisja składająca się z pracowników działu ds. badań Narodowego Centrum Kultury po zapoznaniu się z uzasadnieniem chęci uczestnictwa w Warsztatach (jeden z punktów w formularzu rejestracyjnym). 
Pierwszeństwo w udziale mają osoby poszukujące pracy w kulturze.

Koszt: warsztaty są bezpłatne i skierowane wyłącznie dla użytkowników portalu „Pracuj w kulturze”

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy aplikujących mailowo 20 czerwca. 

Regulamin warsztatów dostępny jest tutaj

Kontakt: Anna Ładna, aladna@nck.pl, 22 2 100 132