Zaproś nas do siebie! - nabór do 15 marca

cała Polska - cała Polska
Wed 1 — Wed 15 March 2017 r.
Zaproś nas do siebie! - nabór do 15 marca
samochód

Zaproś nas do siebie! to projekt profesjonalizacyjny wspierający rozwój lokalnych instytucji kultury. 

Tematyka: Budowanie oferty programowej instytucji kultury (edukacja artystyczna, edukacja kulturalna, dziedzictwo materialne, dziedzictwo niematerialne).

Instytucje zgłaszające się do udziału w projekcie otrzymają od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze programowania i rozwoju oferty programowej instytucji;
  • przygotowania oferty programowej i marki instytucji kultury na 2018 rok, osadzonej na tożsamości miejsca;
  • pomocy w przygotowaniu opracowania mapy zasobów lokalnych podmiotów kultury oraz odkrycia lokalnych kontekstów kulturowych w tym potencjału dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych danej społeczności lokalnej.

Zapoznaj się z zasadami uczestnictwa.

Aplikować można do 15 marca!

Masz pytania? Zadzwoń!:

Anna Ciecierska, aciecierska@nck.pl, tel. 22 21 00 182

Małgorzata Cieślińska, mcieslinska@nck.pl, 22 21 00 177 

Ewa Zbroja, ezbroja@nck.pl, 22 2 100 168