Współpraca międzysektrowa | warsztaty Kadra Kultury | rekrutacja | 16.03.2015

Warszawa, Płocka 13 - Warszawa, Płocka 13
Wed 11 — Thu 26 February 2015 r.   g. 23:00
Ticket price: 100 PLN
Współpraca międzysektrowa | warsztaty Kadra Kultury | rekrutacja | 16.03.2015
Fot. Joanna Sowula

Zapraszamy na pierwszy w 2015 roku warsztat Kadra Kultury!

Tytuł warsztatu: Współpraca międzysektorowa. Czy współpraca się opłaca, czyli zyski i straty działania razem w kulturze

Odbiorcy warsztatu: pracownicy instytucji kultury, działacze lokalni, liderzy społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy JST oraz wszyscy zainteresowani ideą współpracy i rozwojem kultury.

Czego się nauczysz:

Podczas warsztatu uczestnicy:

 • poznają rodzaje współpracy,
 • popracują nad poprawną skutecznością współpracy w grupie i środowisku,
 • wzmocnią swoją komunikację i nauczą się identyfikować partnerów i konkurentów,
 • poszukają rozwiązań, które sprzyjają nawiązaniu współpracy i rozwojowi kultury w ich społecznościach.

Metody: warsztat będzie bazował na dynamice grupy i wykorzysta potencjał uczestników; zostanie poprowadzony aktywnymi metodami: studium przypadku, odgrywanie ról społecznych, dramy, ćwiczeń kompetencji w wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi (mapa zasobów i potrzeb, analiza potencjału środowiska lokalnego), refleksji nad zagadnieniami:

 • Czym dla organizacji/instytucji może być współpraca z innymi podmiotami kultury, jakie niesie korzyści, a jakie ograniczenia ?
 • Jakie są rodzaje współpracy?
 • Czy organizacje/instytucje kultury mogą konkurować i współpracować jednocześnie?
 • Jak budować nowe relacje, by służyły rozwojowi kultury lokalnej?

Kiedy: 16 marca 2015 r., godz. 11.00-17.00 (6h)

Miejsce szkolenia: siedziba Narodowego Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa

Trener: Ewa Zbroja

 

REKRUTACJA

Kryteria naboru: wypełniony FORMULARZ naboru można nadsyłać do 26 lutego 2015 r. (włącznie). Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru.

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy aplikujących mailowo na 2 tygodnie przed terminem szkolenia.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji Kadry Kultury, zatem dzielimy się kosztem po połowie. Narodowe Centrum Kultury pokrywa koszt warsztatu w ok. 50%, wobec tego uczestnik wnosi opłatę 100 zł brutto (81,50 zł netto). 

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu meilowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatora szkolenia.

 

W cenę warsztatów wliczone są:

 • udział w zajęciach,
 • wyżywienie,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w warsztacie.

 

Kontakt: Anna Ciecierska, aciecierska@nck.pl, 609 102 124, 22 2 100 182