Polska – matka szczególna | Wernisaż „Nasze Wielkie Historie”

Date of publication: 30.11.2017
Author: Gabriela Będkowska
Średni czas czytania 5 minutes
print

Czerniccy weterani I wojny światowej, rodzina Kiedrowskich, Ossowskich i Jawtoszuków, Marcin Kubek i generał Felicjan Sławoj-Składkowski – wielcy bohaterowie walk o niepodległość i zwykli obywatele. Życiorysy zapamiętane przez historyków i niemal zupełnie już zapomniane. Bohaterowie wystawy „Nasze Wielkie Historie”, której uroczysty wernisaż odbył się 28 listopada w PROMie Kultury Saska Kępa.

15 instytucji kultury, uczestnicy programu „Zaproś nas do siebie” Narodowego Centrum Kultury, przez kilka miesięcy pracowało nad wspólnym projektem – „Nasze Wielkie Historie”. Dzięki wsparciu dotacyjnym Biura Programu „Niepodległa”, w każdym z ośrodków odbyły się warsztaty historyczne dla młodych pasjonatów historii. Uczniowie lokalnych szkół poznali metody archiwizowania opowieści, przeprowadzania wywiadów i pracy ze źródłami historycznymi. Kolejnym etap projektu umożliwił wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce – uczestnicy wertowali pamiętniki, raporty i księgi parafialne, przeglądali stare fotografie i rozmawiali ze znawcami lokalnych historii. Po kilkunastu tygodniach udało się stworzyć wyjątkowe archiwum, pełne opowieści o uznanych już bohaterach, jak i zwykłych, anonimowych obywatelach, których los splótł się z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

-  Projekt "Nasze Wielkie Historie" jest dla mnie naturalnym przedłużeniem programu "Zaproś nas do siebie! 2017". Ten efekt współpracy stanowi więc dla nas niezwykłe doświadczenie bycia częścią ogólnopolskiego pomysłu na pokazanie historii Polski w jej lokalnych przejawach. Stąd też poszukiwanie pomiechowskich tajemnicy wokół odzyskania niepodległości przez Polskę traktujemy jako przygotowanie do wielkich obchodów stulecia w przyszłym roku, a zarazem jako dobry początek działania wokół dziedzictwa - dokumentowania historii lokalnej z myślą o przyszłych pokoleniach – mówi Agnieszka Brzezińska-Brańska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku.

Podsumowaniem I etapu projektu była wizyta ponad stu młodych badaczy lokalnych historii w Warszawie. 27 listopada mieli okazję zwiedzić Pałac Prezydencki w WarszawieGalerię Kordegarda Narodowego Centrum Kultury, gdzie obejrzeli filmy z cyklu „Historia w ożywionych obrazach – Polska niepodległa”, zainspirowanego najważniejszymi dziełami malarskimi, odnoszącymi się do zwrotnych punktów w polskiej drodze do suwerenności. Następnego dnia, w PROMie Kultury Saska Kępa odbył się uroczysty wernisaż, podczas którego przedstawiciele każdej z uczestniczących w projekcie instytucji prezentowali badaną przez siebie opowieść. Oprócz uczniów zaangażowanych w zbieranie historii, na wernisażu pojawili się też dyrektorzy instytucji kultury, lokalni politycy, a nawet potomkowie niektórych bohaterów historii. Za historyczny wstęp i przypomnienie najważniejszych wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości odpowiadał z kolei przedstawiciel najmłodszej generacji polskich historyków – 9-letni Mikołaj Szlachta z Suszca!

- Ta wystawa to ogromny sukces projektu "Zaproś nas do siebie", który stał się miejscem spotkania i nawiązania sieci bardzo silnych więzi między uczestnikami. Pozwoliły one na wspólne zrealizowanie tego ogólnopolskiego projektu, wymagającego wielkiego zaangażowania i zaufania 15 ośrodków do siebie nawzajem. Jestem z niego bardzo dumna! To również potwierdzenie mojej intuicji, że warto tworzyć takie procesowe i oparte na uczeniu się poprzez doświadczanie wsparcie dla instytucji kultury, jakim jest projekt "Zaproś nas do siebie" – mówi Anna Ciecierska, koordynatorka programu.

„Nasze Wielkie Historie” zadebiutowały w Warszawie, a od grudnia ruszają w podróż po całej Polsce. Wystawę będzie można bezpłatnie zobaczyć w każdej z uczestniczącej w projekcie instytucji. W przyszłym roku ponownie spotkamy się w Warszawie na finisażu.

Uczestnikom projektu gratulujemy i dziękujemy! Szczególne podziękowania ślemy do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Bez Agnieszki Zielonki-MituryKatarzyny Krzempek projektu nie udałoby się zrealizować!

„Nasze Wielkie Historie” zostały objęte patronatem Narodowego Centrum Kultury.