NieKongres Animatorów Kultury 2014

Date of publication: 24.04.2014
Średni czas czytania 1 minute
print

Film dokumentujący NieKongres Animatorów Kultury, który odbył się w dniach 26-28 marca 2014 roku w Warszawie w Forcie Sokolnickiego. NieKongres Animatorów Kultury to pierwsze ogólnopolskie spotkanie animatorów kultury. Ideą NieKongresu było poszukiwanie nowego stylu narracji o animacji kultury, wyjście poza ramy języka projektowego i grantowego, próba przemówienia przez animatorów własnym głosem.

W ramach NieKongresu odbyły się dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych ekspertów, moderowane przez opiekunów, autorytety merytoryczne oraz praca w grupach roboczych, której celem było wypracowanie wspólnych stanowisk, ustaleń, rekomendacji dla polityk dotyczących animacji i edukacji kulturowej.