Michał Rydzewski

Date of publication: 15.03.2013
Średni czas czytania 1 minute
print

Kieruję Działem Programów Dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury. Biorę udział w ocenie formalnej wniosków, współpracuję z ekspertami oceniającymi je w ramach zespołów sterujących, nadzoruję proces zawierania umów i rozliczeń. Dział, w którym pracuję odpowiada za obsługę trzech programów dotacyjnych MKiDN (Kultura Dostępna, Edukacja Kulturalna i Infrastruktura Domów Kultury) oraz czterech programów własnych (Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, Bardzo Młoda Kultura, Ojczysty - dodaj do ulubionych, Kultura - Interwencje). W ciągu roku udzielamy blisko 900 dofinansowań; łączny budżet naszych programów to ponad 44 mln zł.

Michał Rydzewski
Fot. NCK