Dariusz Pietrowski

Date of publication:
Średni czas czytania 1 minute
print

ekspert w dziedzinie wolontariatu

Dariusz Pietrowski
Zdjęcie Dariusza Pietrowskiego

Od roku 1993 związany z zespołem Centrum Wolontariatu w Warszawie, współtworzył koncepcję i strategię rozwoju dla unikalnej wówczas w Polsce inicjatywy - Centrum Wolontariatu. W latach 1995 - 1997 inicjował powstanie Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. W roku 1998 wspólnie z zespołem warszawskiego Centrum zainicjował i wspierał powstawanie Centrów Wolontariatu w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Od roku 2000 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, a także Przewodniczący Prezydium Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. Uczestnik zespołu konsultacyjnego w pracach nad „Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i jej nowelizacją. Współautor m.in. programu szkoleniowego ” Centrum Promocji Wolontariatu”, „Wolontariat w szpitalach”, „Wolontariat pracowniczy”, „Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej”. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, jest absolwentem Podyplomowego Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi w Uniwersytecie Warszawskim (1994).