Maria Antonina Mazurek

NACISK to słowo o wielu znaczeniach. Może oznaczać ‘napór; działanie jednego ciała na drugie’ (Nacisk zbyt dużego ciężaru spowodował pęknięcie pokrywy), ‘zaakcentowanie czegoś’ (Mówił z naciskiem o zaśmiecaniu gminnych lasów), a także ‘czyjeś oddziaływanie na kogoś’ – w tym znaczeniu można ulegać czyjemuś naciskowi lub mu się przeciwstawiać, można robić coś pod czyimś naciskiem lub wywierać nacisk na kogoś. Dokładnie w takim samym znaczeniu używany jest rzeczownik PRESJA. PRESJA to ‘nacisk wywierany na kogoś w celu zmuszenia go do czegoś’. Dlatego poprawnie powiemy i napiszemy: pod naciskiem kogoś lub czegoś albo pod presją kogoś lub czegoś. Nie łączymy presji z naciskiem i nie tworzymy błędnej, skontaminowanej konstrukcji „pod presją nacisku” czy „pod presją nacisków”. Poprawnie: Pod presją opinii publicznej zdecydowano się uchylić kontrowersyjne przepisy albo: Pod naciskiem opinii publicznej zdecydowano się uchylić kontrowersyjne przepisy. 
 

Źródło:

[NSPP; WSPP; SJP PWN; USJP]