Kiedy robimy coś NA CHYBCIKA albo – choć to rzadziej używana forma – CHYBCIKIEM, to znaczy, robimy to w pośpiechu, naprędce, na poczekaniu. I aż chciałoby się też dodać: byle jak. Ale chociaż pośpieszne, niepoprzedzone należytymi przygotowaniami robienie czegoś kojarzy się nam z niedbałością i niestarannością, to samo określenie NA CHYBCIKA lub CHYBCIKIEM nie niesie takiego znaczenia. CHYBCIKIEM i NA CHYBCIKA pochodzą od przymiotnika CHYBKI w znaczeniu ‘szybki, żwawy, śpieszny, zwinny’ i znaczyły zawsze po prostu ‘szybko, śpiesznie’. Do języka ogólnego przeszły z gwar, w których przyjmują również postaci: chypczykiem, na chypczyka.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; USJP; SEJP Bor, 74-75; ESJP, I, 168]