KONFORMISTA czy OPORTUNISTA

Konformizm to ‘postawa życiowa polegająca na bezkrytycznym zgadzaniu się z obowiązującymi normami, wartościami i poglądami, przede wszystkim po to, by zapewnić sobie jak najwygodniejsze życie’, oportunizm zaś to ‘postawa życiowa polegająca na kierowaniu się w swym postępowaniu nie stałymi zasadami, lecz tym, co w danej sytuacji jest najkorzystniejsze’. KONFORMISTA zatem to ktoś, kto żyje tak jak inni nie dlatego, że świadomie podziela określony, wyznawany przez daną społeczność system wartości, ale dlatego, że nawet nie zastanawia się, jak żyje i w co wierzy - po prostu żyje tak jak większość. OPORTUNISTA zaś jest gotów - w pełni świadomie - w każdej chwili zmienić zdanie, zmienić poglądy, powiedzieć to, co może przynieść mu najwięcej korzyści.
Źródło: [USJP; SJP PWN]