Mówimy PARTACZ, gdy ktoś SPARTOLI albo SPARTACZY robotę, czyli ‘zrobi coś źle, niedbale, nieumiejętnie’. I takie też znaczenie ma dzisiaj PARTACZ ‘człowiek pracujący źle, nieudolnie, niedbale; brakorób’. Dawniej jednak PARTACZ był to rzemieślnik, który nie należał do cechu, czyli ‘rzemieślnik pracujący pokątnie, poza cechem’, a PARTOLIĆ oznaczało ‘wykonywać zawód, nie będąc członkiem cechu’. Trudno obecnie powiedzieć, czy co było powodem przejścia znaczenia w tak zdecydowanie pejoratywne: czy zła sława określenia wynikała z nędznej jakości pracy „rzemieślników bez dyplomu”, czy może „związkowcy” chcieli wyeliminować „niezrzeszonych”, używając tego określenia jedynie w negatywnym kontekście...
Źródło: [SEJP Bor, 414; SJP PWN; USJP]