KOTKA MASKOTKA
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
MASKOTKA to zdrobnienie od nieużywanego już dziś słowa MASKOTA, które zapożyczyliśmy pod koniec XIX w. z języka francuskiego. MASKOTA – zgodnie z francuskim, a może nawet bardziej prowansalskim rodowodem – to ‘talizman, amulet, rzecz (rzadziej osoba) mająca przynosić szczęście’. Francuskie mascotte (o dawnym zn. ‘fetysz, amulet, osoba przynosząca szczęście) i prowansalskie mascoto (dawniej ‘czarownica’) pochodzą albo z włoskiego, albo bezpośrednio z łaciny i nawiązują do znaczenia takich słów, jak mas, maris ‘mężczyzna’ i masculus ‘męski; mężny’, a także ‘mocny, potężny’.
Źródło: [USJP; SJP PWN; SJP Dor; SFP Kal, 410; ESJP, II, 149; SŁP, III, 449-450]