„Projekt ODWŁÓCZNY”

ODWŁÓCZNY to słowo używane od czasów panowania Wazów aż po epokę stanisławowską. Oznaczało ‘odkładany na później’ albo ‘odkładający na później’ – od odwlec, odwlekać, odwłóczyć ‘odciągać na bok; odkładać na później’. PROJEKT pojawił się w polszczyźnie wprawdzie już pod koniec XVII w. (jako ‘rysunek’), ale w obecnym znaczeniu jest używany znacznie krócej, zaś moda na to słowo przyszła wraz z modą na angielszczyznę. Zestawianie w jednej nazwie wyrazów archaicznych ze stosunkowo nowymi zapożyczeniami nie jest wskazane ze względów stylistycznych, dlatego użycie naszego tytułowego połączenia powinno ograniczyć się tylko do żartów językowych.
Źródło: [ESJP, II, 389; USJP; NSPP; DKult II, 97]