Archi-przygody to ogólnopolski program edukacji architektonicznej skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych.

Chcemy, by był on jak najbardziej dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli oraz współprowadzących program architektów, dlatego po każdej edycji programu przeprowadzamy jego ewaluację.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszych badań.