30 lat współpracy wyszehradzkiej na polskim muralu w czeskiej Pradze

Date of publication: 21.07.2021
Średni czas czytania 6 minutes
print

20 lipca w czeskiej Pradze prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury oraz Maciej Ruczaj, dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze uroczyście odsłonili mural upamiętniający 30. rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej. Ten wyjątkowy projekt artystyczny, w metaforyczny sposób przedstawiający współpracę regionalną Polski, Czech, Słowacji i Węgier, został zaprojektowany i zrealizowany na zakończenie polskiej prezydencji w V4. To już drugi polski mural, który dzięki NCK pojawił się w stolicy Czech.

30 lat współpracy wyszehradzkiej na polskim muralu w czeskiej Pradze
Fot. materiały Good Looking Studio / Dan Hromada

W wydarzeniu wzięli również udział: Lukáš Herold, zastępca burmistrza Pragi 5, Magdalena Moryksiewicz, I radca Ambasady RP w Pradze, Gábor Andor Csitári-Rákóczy, chargé d´affaires, ambasady Węgier w Pradze, Gertrud Kelemen, dyrektor Instytutu Węgierskiego w Pradze, Ľubica Krénová, dyrektor Instytutu Słowackiego w Pradze i Vavřinec Menšl, dyrektor Wyszehradzkiego Festiwalu Filmowego 3kino.

Praski mural powstał na budynku przy ul. Stroupežnického 10 w rejonie Smichov, który jest częścią dzielnicy Praga 5 – jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów miasta, gdzie nowoczesne bryły biur i hoteli wyrastają obok dawnej mieszczańskiej i industrialnej zabudowy. Nowoczesna architektura, która odzwierciedla dynamikę rozwoju i przemian gospodarczych Czech, sąsiadująca z budynkami reprezentującymi tradycję i dziedzictwo kulturowe nadaje lokalizacji muralu symboliczny wydźwięk.

Mural wyszehradzki miał swoje wcześniejsze odsłony w Warszawie – 25 czerwca, Bratysławie – 29 czerwca oraz w Budapeszcie – 30 czerwca. W każdej ze stolic pojawiła się taka sama barwna malatura, opowiadająca o kooperacji państw członkowskich V4 i stanowiąca artystyczną i metaforyczną wizualizację idei założycielskiej oraz wartości Grupy Wyszehradzkiej, a więc współpracy, przyjaźni, solidarności, wspierania wspólnych dążeń, szacunku oraz  konstruktywnego dialogu. Mural odwołuje się do wspólnych tradycji i doświadczeń oraz kulturowego bogactwa i twórczego zaangażowania na rzecz przedsięwzięć wzmacniających pozycję Grupy.

- Grupa Wyszehradzka oprócz współpracy gospodarczej i politycznej realizuje również wspólne przedsięwzięcia i intensywną wymianę w obszarze kultury. Kultura zbliża ludzi i narody - to mocne spoiwo relacji międzyludzkich, także międzynarodowych. Narodowe Centrum Kultury, poprzez realizowane projekty  odkrywa przed polską publicznością cenne, a wciąż mało znane dziedzictwo naszego regionu,  dlatego ministrowie kultury Grupy Wyszehradzkiej uhonorowali naszą aktywność w tym obszarze tegoroczną Międzynarodową Nagrodą Wyszehradzką. Potraktowaliśmy ją nie tylko jako docenienie naszych dotychczasowych przedsięwzięć, ale przede wszystkim jako zobowiązanie do podejmowania kolejnych inicjatyw, co potwierdza projekt muralowy, zrealizowany w czterech stolicach państw V4 – komentuje prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.  – Cieszę się, że po ubiegłorocznym muralu upamiętniającym 40. rocznicę powstania NSZZ Solidarnośćpolsko-czeskiej współpracy solidarnościowej przy wsparciu Instytutu Polskiego mogliśmy zrealizować w Pradze drugi mural o równie ważkim przesłaniu – dodaje prof. Wiśniewski.

Po 30 latach od powstania Grupy V4 czasami zapominamy o tym, że współpraca krajów w naszym regionie nie jest oczywistością. Ten mural ma przypominać o jej wartości, o głębokim i wielopoziomowym partnerstwie, które nas łączy - podkreśa Maciej Ruczaj, dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze.

Bardzo dobre doświadczenia z realizacji muralowych skłoniły Narodowe Centrum Kultury do przyjęcia zaproszenia MSZ, by współtworzyć razem z instytutami polskimi mural wyszehradzki. Sprawdzona forma street artu wprowadza ważne tematy w przestrzeń publiczną, w krajobraz miasta i umożliwia codzienną interakcję z bardzo różnorodną publicznością. Mural jest wielkoformatowym dziełem plastycznym w stale otwartej i najliczniej odwiedzanej  galerii, jaką jest miasto, galerii, która nie podlega żadnym ograniczeniem, nawet epidemiologicznym. Swą atrakcyjną plastyczną formą przyciąga uwagę, zaciekawia, skłania do refleksji. To wizualny przekaz, który odpowiada na aktualne potrzeby odbiorców i dobrze trafia do ludzi młodych.


Praski mural, autorstwa Magdy Miszczak - młodej ilustratorki, studentki wydziału projektowania graficznego ASP w Łodzi, został zrealizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Kultura Inspirująca, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i dzięki zaangażowaniu Instytutu Polskiego w Pradze. Wykonawcą muralu jest firma Good Looking Studio.