Gala rozdania Nagród im. Glogera 2018 [RELACJA]

Date of publication: 23.10.2018
Średni czas czytania 4 minutes
print

Finał 29. edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera miał miejsce 18 i 19 października 2018 r. w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży.

Uroczystości rozpoczęto złożeniem kwiatów przy pomniku Zygmunta Glogera w Łomży. Podczas gali wręczenia nagród przedstawiono komunikat kapituły Konkursu, której obradom przewodniczył we wrześniu w Warszawie prof. Andrzej Friszke. Laureaci otrzymali medale im. Zygmunta Glogera według projektu Janusza Czarnego oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Galę uświetnił koncert łomżyńskiego zespołu Bioacoustic, który zaprezentował własne aranżacje utworów, m.in. kompozytora tanga argentyńskiego Astora Piazzolli.

Lauretami 29. edycji konkursu zostali:

  • Fundacja Polskich Uniwersytetów Ludowych w Warszawie za propagowanie i realizowanie nowoczesnej edukacji upowszechniającej różnorodne formy kultury regionalnej (nagroda I stopnia),
  • prof. Zdzisław Jerzy Adamczyk z Kielc za badanie życia i twórczości oraz popularyzowanie wiedzy o Stefanie Żeromskim (nagroda II stopnia),
  • prof. Hanna Markiewicz z Warszawy za upowszechnianie wiedzy o Polskiej Macierzy Szkolnej na Kresach Wschodnich i troskę o obecny stan edukacji polskiej na Litwie (nagroda III stopnia).

Wyróżnienia kapituła postanowiła przyznać: dr Małgorzacie Krystynie Frąckiewicz z Łomży — za działalność badawczo-organizacyjną w zakresie badań języka regionu łomżyńskiego; Bożenie i Wojciechowi Prus-Wiśniowskim z Góry Kalwarii — za założenie i prowadzenie Muzeum Regionalnego w Górze Kalwarii; Polskiemu Uniwersytetowi na Obczyźnie w Londynie — za starania o zachowanie polskiej tożsamości narodowej i aktywności naukowej w Wielkiej Brytanii.

Wyróżnienia honorowe otrzymali: Muzeum Niepodległości w Warszawie — za bogatą działalność muzealną i wydawniczą oraz dr hab. Lech Giemza — za zainicjowanie i koordynowanie ogólnopolskiego projektu „Książka z plecaka”.

Drugiego dnia odbyła się konferencja naukowa, która miała charakter interdyscyplinarny, łącząc wypowiedzi historyków, politologów, kulturoznawców, psychologów, działaczy społecznych i animatorów kultury. Udział wzięli m.in.: prof. prof. Grażyna Ancyparowicz, Antoni Dudek, Dariusz Rott, Kazimierz Pospiszyl, dr Włodzimierz K. Pessel i Jacek Kurek. Konferencja połączona była z promocją i prezentacją wydanej na tę okoliczność książki zbiorowej. Tegoroczny tytuł Polska po latatch niewoli, którego pomysłodawcą jest prof. Henryk Samsonowicz, ukazał się pod redakcją prof. dra hab. Ryszarda Kowalczyka. Recenzentem tomu został historyk Marceli Kosman.

Nagroda im. Zygmunta Glogera przyznawana jest corocznie za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury polskiej. Honoruje się nią badaczy, animatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem Zygmunta Glogera gromadzą, chronią i przekazują wiedzę o kulturze regionu dla przyszłych pokoleń.

Kolejna edycja Konkursu zostanie ogłoszona w lutym 2019 roku.

Organizatorzy

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze im. Stanisława Zagórskiego „Stopka”

Konkurs realizowany jest przy współpracy Narodowego Centrum Kultury.

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Urząd Miejski w Łomży