Do 31 sierpnia można zgłaszać kandydatów do Nagrody BohaterON 2021

Date of publication: 30.08.2021
Średni czas czytania 4 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury jest partnerem ogólnopolskiej kampanii i nagrody BohaterON. Nagroda ma na celu wyróżnienie osób, firm i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku (lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2021 r.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania na rzecz promocji historii Polski XX wieku oraz upamiętniania uczestników Powstania Warszawskiego.  

Kandydatury można zgłaszać w następujących kategoriach:

  • INSTYTUCJA – m.in.: muzea, biblioteki, domy i centra kultury, instytuty, teatry, opery, filharmonie, galerie sztuki oraz wydawnictwa, instytucje publiczne, które w szczególny sposób przyczyniły się do propagowania historii Polski XX wieku. 
  • FIRMA – podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu prowadziły własne działania o charakterze patriotycznym lub były partnerem/sponsorem projektów i wydarzeń realizowanych przez inne podmioty.
  • ORGANIZACJA NON PROFIT – organizacje pozarządowe, które w ramach swojej działalności statutowej realizują zadanie kultywowania polskiej historii i kultury oraz podtrzymywania dziedzictwa narodowego.
  • NAUCZYCIEL – specjaliści prowadzący pracę dydaktyczno-wychowawczą w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez wykorzystanie niestandardowych metod nauczania historii angażujący uczniów oraz społeczność okołoszkolną do zgłębiania wiedzy na temat dziejów Polski.
  • OSOBA PUBLICZNA – m.in.: pisarze, naukowcy, przedsiębiorcy, politycy, aktorzy, muzycy, sportowcy i inne osoby wykonujące funkcje publiczne lub poprzez swoją działalność znacząco wpływające na funkcjonowanie społeczeństwa, zaangażowane w projekty bądź wydarzenia poruszające tematykę historyczną lub same inicjujące działania związane z promocją historii Polski XX wieku.
  • DZIENNIKARZ – przedstawiciele świata mediów w swojej pracy poruszający tematykę historii Polski XX wieku, przyczyniający się do rzetelnego i wnikliwego przekazywania społeczeństwu informacji o dziejach naszego narodu.
  • PASJONAT – osoby prywatne, które z własnej inicjatywy i często własnym nakładem środków finansowych realizują ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych działania. Pasjonaci i prawdziwi patrioci, dzięki którym o ważnych kartach w historii Polski dowiadują się ludzie z całego świata. 

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać instytucje, ale też osoby fizyczne. Kandydat może się też  zgłosić samodzielnie. Każdy zgłaszający ma prawo zgłosić maksymalnie po jednym kandydacie w każdej z kategorii. 

Więcej informacji o konkursie i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: bohateron.pl/bohaterony-2021/zglos-kandydata