Jak otrzymać patronat?

Aby otrzymać patronat honorowy NCK:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem
  2. Prześlij zgłoszenie poprzez formularz:

Formularz zgłoszeniowy →

Wniosek powinien zostać przesłany do NCK nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia lub wydarzenia.

O przyznaniu (lub odmowie) przyznania patronatu honorowego informujemy drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.