Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

Woj. lubuskie

Regionalne Centrum Animacji Kultury to instytucja wspierająca aktywność i kreatywność osób zajmujących się działalnością kulturalną poprzez opracowywanie autorskich projektów, tworzenie sieci współpracy, inicjowanie szkoleń, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz obserwację procesów zachodzących w kulturze województwa lubuskiego:

  • prowadzimy projekty długofalowe i jednorazowe sami lub we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, samorządami, artystami i liderami społecznymi,
  • badamy procesy zachodzące w kulturze regionu i publikujemy raporty, m.in. raport badań diagnostycznych edukacji kulturowej w województwie lubuskim,
  • chronimy dziedzictwo kulturowe regionu poprzez prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa, projektów edukacyjnych,
  • prowadzimy programy wspierające rozwój edukacji kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • tworzymy sieci współpracy,
  • nagrywamy i wydajemy płyty, a także składamy i publikujemy książki.

rcak.pl