Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Woj. kujawsko-pomorskie

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy to największa  miejska instytucja kulturalna zajmująca się kulturą w sposób interdyscyplinarny. Model działania instytucji został wypracowany podczas warsztatów partycypacyjnych w których uczestniczyli liderzy społeczni z różnych środowisk kultury. Program powstał  w oparciu o dorobek naukowców – teoretyków, animatorów kultury – praktyków oraz artystów zgromadzonych wokół Bydgoskiego Kongresu Kultury (2011). Znaczący wpływ na model funkcjonowania instytucji miały zmiany w "myśleniu o kulturze bydgoskiej", będące efektem procesu ubiegania się o tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. MCK tworzy zespół specjalistów z takich dziedzin jak: muzyka, teatr, film, literatura, plastyka, taniec, nowe media i animacja kultury.

terenowydomkultury.pl

www.mck-bydgoszcz.pl