Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

Woj. śląskie

Misją Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego jest opowiadać o kulturowym bogactwie, inspirować, integrować i wspierać – ludzi, idee, działania, by lepiej zrozumieć przeszłość i wpływać na przyszłość. Instytut to nowoczesna instytucja kultury, miejsce spotkań i dialogu, centrum badań i refleksji nad dziedzictwem kulturowym. IMP to inkubator nowoczesnego systemu edukacji, platforma ekspertów wspierająca sektor kultury, samorządy i twórców, ośrodek aktywności społecznej i obywatelskiej.

instytutkorfantego.pl