17 inicjatyw w projekcie EKDUS

Date of publication: 19.08.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Szesnastego sierpnia b.r minął termin przyjmowania wniosków do procedury regrantingowej projektu „EKDUS - Edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych”. 

Do siedziby Złocienieckiego Ośrodka Kultury wpłynęło 17 inicjatyw, które zgodnie z regulaminem zostaną przeanalizowane przez komisję konkursową i ocenione pod względem merytorycznym. Inicjatywy zgłosili przedstawiciele sektorów oświaty i kultury, uczestniczący od maja tego roku w programie Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”, którego ZOK jest operatorem wojewódzkim. 

Ogłoszenie inicjatyw, które w wyniku konkursu otrzymają dofinansowanie na realizację nastąpi w terminie do 1 września. Wszystkim osobom, które złożyły wnioski dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie realizacji konkursowych projektów.