Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu

Dzięki realizacji programu pn. Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu udało nam się przede wszystkim uatrakcyjnić ofertę kulturalną MOKiS, dzięki wykorzystaniu nowych technologii. Sprzęt komputerowy i multimedialny usprawnił pracę artystyczną i dydaktyczną i dał nowe narzędzia pracownikom do realizacji ich twórczych pasji wspólnie z mieszkańcami Miasta i Gminy. Przebudowa strony internetowej i jej dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami jest także nowym otwarciem dla szerokiej grupy odbiorców.


Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu – przestrzeń wspólnej kreacji kulturowej, artystycznej, edukacyjnej, społecznej i rekreacyjnej. Nowoczesne źródło tradycji i miejsce inspiracji. MOKiS jest największą instytucją kultury na terenie Gminy Myślenice i jedną z najbardziej kulturotwórczych na terenie Powiatu Myślenickiego. Jako samorządowa instytucja kultury MOKiS jest przestrzenią kreacji społecznych zachowań kulturotwórczych, które wzmacniają lokalny potencjał społeczny. Misją MOKiS jest realizacja zadań w obszarze kultury i rekreacji, które stwarzają wspólną przestrzeń do krytycznego wartościowania i zrozumienia społecznych procesów i przetworzeń. Jako instytucja publiczna chcemy pracować nad zrównoważonym rozwojem lokalnej społeczności z uwzględnieniem znaczącej roli kultury i rekreacji w budowie potencjału ekonomicznego, kulturowego i społecznego Miasta i Gminy Myślenice. Ambicją naszą jest wkraczanie na kolejne obszary współpracy w kontekście zarówno regionalnym, jak i krajowym i międzynarodowym.

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu