Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu

Halo, tu emdek! Halo kultura!

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury udało się wyposażyć placówkę w nowoczesne urządzenia do rejestracji audio i wideo, przez co wydarzenia organizowane w domu kultury będą mogły być archiwizowane, a także w części dozwolonej przez prawo autorskie, emitowane w formule transmisji live lub umieszczane w formie wideo-relacji na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych. Dzięki zakupowi projektora i ekranu w ramach projektu udało się także poszerzyć funkcjonalność naszej sali widowiskowej o funkcję konferencyjną.


MDK Zgorzelec prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury, sztuki i nauki, a także działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz pozyskiwania i przygotowywania środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. W ramach tych zadań, na bazie działających w placówce grup i kół zainteresowań, stwarza dzieciom, młodzieży i seniorom warunki do rozwijania swoich zainteresowań i pasji twórczych. Wykwalifikowani instruktorzy animują zajęcia tematyczne w ramach prowadzonych pracowni:

  • plastyczno-ceramicznej
  • medialnej
  • rytmiki i tańca
  • teatralnej (warsztaty dramowe)
  • muzycznej (zespoły młodzieżowe).

W ramach działalności MDK, prowadzone są także:

  • Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów im. T. Grudzińskiego
  • Dziecięcy Teatr Baśni
  • Galeria MDK
  • studyjne kino PozaNova

MDK jest także największym lokalnym animatorem wydarzeń kulturalnych takich jak: koncerty, festyny edukacyjno-kulturalne, przeglądy artystyczne, czy festiwale. Zakup sprzętu komputerowego i sprzętu do wyposażenia studia audio pozwolił nam także na zmodernizowanie naszej pracowni medialnej i urządzenia w niej studia radiowego, co ma zaowocować uruchomieniem radia internetowego.

MDK Zgorzelec