Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie

Bądź z nami on-line

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury udało się doposażyć CKSiR „Sokół” w Sieniawie w sprzęt, który ułatwi nam realizację zadań online (m.in. sprzęt audio-video, sprzęt do streamingu), ekran projekcyjny, monitory interaktywne oraz sprzęt, który umożliwi osobom z niepełnosprawnościami lepszy odbiór wydarzeń kulturalnych organizowanych w centrum kultury. Ponadto w ramach projektu odbyliśmy szkolenia, poznaliśmy nowe narzędzia i aplikacje, nabyliśmy nowe kompetencje i umiejętności. Ekran projekcyjny wykorzystany będzie do bezpłatnego wyświetlania filmów dla dzieci. System do transmisji dźwięku przez Wi-Fi chcemy wykorzystywać przy wyświetlaniu filmów oraz podczas wydarzeń organizowanych w centrum kultury. Monitory interaktywne wykorzystane zostaną m.in. podczas zajęć z dziećmi.


Celem CKSiR „Sokół” w Sieniawie jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Sieniawa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki. Ważnym zadaniem jest koordynacja działań kulturalnych mająca na celu rozwijanie zaangażowania i aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym miasta. CKSiR „Sokół” w Sieniawie współpracuje z instytucjami działającymi na terenie miasta, ze szkołami oraz Kołami Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniami, szkołami, Środowiskowym Domem Samopomocy oraz lokalnymi firmami. W centrum organizowane są różnego rodzaju inauguracje, uroczystości okolicznościowe, spektakle teatralne, konkursy międzyszkolne i spotkania autorskie.

CKSiR Sieniawa