Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra

Kulturalni i Medialni

Projekt przyniósł nam następujące korzyści:

  • Zwiększenie kompetencji pracowników – podniesienie praktycznych umiejętności pracowników w zakresie posługiwania się narzędziami do cyfryzacji (sprzętem audiowizualnym i oprogramowaniem)
  • Poszerzenie zakresu działalności placówki poprzez możliwość nagrywania i utrwalania realizowanych aktywności kulturalnych i działań animacyjnych
  • Modernizację strony internetowej w zakresie dostosowania do wymogów standardu WCAG 2.1 oraz publikacji materiałów cyfrowych powstających w wyniku wprowadzenia nowych form działań kulturalnych i animacyjnych
  • Wykonanie instalacji pętli indukcyjnej macierzowej w celu zwiększenia dostępności placówki dla osób niesłyszących, zakup przenośnych stanowiskowych pętli indukcyjnych dla pojedynczych użytkowników (np. gości studia nagrań)
  • wprowadzenie napisów (transkrypcji mowy) w realizowanych i udostępnianych w sieci materiałach audiowizualnych, poprzez zakup odpowiedniego oprogramowania

Nasze Centrum Biblioteczno-Kulturalne gminy Kamienna Góra jest organizatorem różnego rodzaju imprez o zasięgu lokalnym, upowszechniających różne rodzaje sztuki (imprezy plenerowe, koncerty, przeglądy, konkursy, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie). Prowadzimy działalność w zakresie amatorskiej twórczości artystycznej wśród różnych grup wiekowych. Z naszą działalnością chcielibyśmy dotrzeć do jak największą liczby odbiorców, zróżnicowanych pod względem wieku, środowisk z jakich się wywodzą oraz kulturalnych preferencji. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy naszej gminy byli nie tylko biernymi odbiorcami naszej oferty, ale także jej czynnymi uczestnikami oraz współtwórcami.

CBK Kamienna Góra