Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach

Nowe cyfrowe horyzonty, czyli kultura w zasięgu!

W ramach projektu zakupiliśmy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, a także specjalistyczny sprzęt fotograficzny, dzięki któremu tworzymy zupełnie nowej jakości ofertę kulturalną dla naszych mieszkańców. Dzięki szkoleniom zdobyliśmy wiedzę i nabyliśmy umiejętności, aby praca naszego zespołu była spójna, efektywna, profesjonalna oraz przyjemna w przekazie dla naszych uczestników. Specjalnie dla nich tworzymy krótkie relacje filmowe z wydarzeń, wywiady z gośćmi, którzy odwiedzają naszą instytucję, zapowiedzi wydarzeń całego miesiąca oraz podcasty. Dzięki projektowi osoby z niepełnosprawnościami będą miały lepszy dostęp do naszej oferty. W bibliotece już od czerwca czytelnicy będą mieli bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków poprzez platformę internetową.


Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gaworzycach jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości, upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą oraz upowszechnianie czytelnictwa – w ramach działalności Biblioteki Publicznej w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

GOKiB Gaworzyce