Poszukujemy trenerów – tutorów cyfrowych

Date of publication: 23.09.2021
Średni czas czytania 7 minutes
print

Lubisz dzielić się wiedzą, organizować i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych? Prowadziłaś/eś szkolenia warsztaty dla kadr kultury? Potrafisz tworzyć diagnozy potrzeb i ewaluacje? Masz doświadczenie w szkoleniach online? Jeśli studiowałaś/eś na kierunku społecznym, odnajdujesz się zarówno w roli trenera jak i tutora cyfrowego, a Twoją pasją jest przekazywanie wiedzy... to ta oferta współpracy jest właśnie dla Ciebie!

Nasze wymagania wobec Ciebie:

 1.  Posiadanie wykształcenia wyższego na preferowanych kierunkach: socjologia, filozofia, nauki polityczne, psychologia, historia sztuki, historia, polonistyka, antropologia kultury, etnologia, kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzanie projektami lub dziennikarstwo komunikacja społeczna lub zasobami ludzkimi lub studiów podyplomowych w/w zakresie;
 • posiadanie doświadczenia w zakresie:
 • prowadzenia szkoleń dla pracowników instytucji kultury (co najmniej 40 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym min. 16 godzin online);
 • realizacji działań kulturalnych;
 1. Posiadanie wiedzy w co najmniej jednym z podanych obszarów edukacji:
 • informatycznej w zakresie stosowania narzędzi online umożliwiających prowadzenie zdalnej edukacji kulturowej i animacji (m.in poprzez zastosowanie narzędzi do prowadzenia spotkań i warsztatów online, webinarów, e-kursów, transmisji online;
 • informacyjnej w zakresie internetowych narzędzi do zarządzania projektami, tworzenia podcastów, edycji materiałów foto i wideo a także w obszarze sposobów wyszukiwania danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych,
 • funkcjonalnej w zakresie korzystania z mediów społecznościowych, cyberbezpieczeństwa i e-integracji, norm zachowania podczas korzystania z technologii cyfrowych i interakcji w środowisku cyfrowym (netykieta), a także w zakresie świadomości różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowiskach cyfrowych.

Zakres obowiązków:

 • udział w spotkaniu online trenerów-tutorów cyfrowych, na którym zostanie przedstawiony program szkoleniowy, scenariusz i materiały szkoleniowe;
 • prowadzenie konsultacji online dla kadr kultury (z wykorzystaniem np. Google MEETS, ZOOM, MS TEAMS); wymiar konsultacji dla jednego centra/ośrodka kultury to 15 godzin; każdy tutor cyfrowy przeprowadzi konsultacje dla minimum 5 a maksymalnie 8 domów/centrów/ośrodków kultury w okresie od 1. października do 30. Czerwca;
 • przeprowadzenie 16-godzinnych szkoleń (2dni szkoleniowe) w siedzibach domów/centrów/ośrodków kultury na terenie całego kraju lub online w zależności od warunków epidemiologicznych w kraju; każdy trener/tutor cyfrowy przeprowadzi minimalnie 5 a maksymalnie 8 szkoleń w okresie od 1. października do 30. stycznia. Zapewniamy program szkoleniowy i materiały szkoleniowe;
 • skrupulatne prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • zebranie od uczestników ankiet ewaluacyjnych w formie elektronicznej.

O projekcie:

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt systemowy realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społeczności lokalnej poprzez kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych, w formie cyfrowej i online, a także zbudowanie sieci nowocześnie działających Domów Kultury, które wykorzystają narzędzia cyfrowe w sposób celowy i efektywny dla rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz współpracy ze społecznością lokalną.

Celem działań szkoleniowych jest wsparcie zespołów kadr kultury (m.in. dyrekcji, pracowników działów obsługi widza, edukacji kulturowej, koordynatorów ds. dostępności) w podnoszeniu kompetencji, w zakresie projektowania oferty kulturalne on-line.

Program szkoleniowy jest częścią działań realizowanych w projekcie Konwersja cyfrowa domów cyfrowych.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury jest realizowany w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oferujemy:

 • pracę przy innowacyjnym projekcie skierowanym do ośrodków kultury z całej Polski;
 • uczestniczenie w procesie edukacji kadr kultury;
 • współpracę z trenerami - tutorami cyfrowymi z całej Polski;
 • przyjazną atmosferę pracy polegającą na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności
 • wspólne spotkania i konsultacje online
 • wsparcie na każdym etapie prowadzenia szkoleń
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie poniżej wymienionych dokumentów aplikacyjnych na adres: rekrutacja@certes.pl do dnia 30.09.2021 r.

 • CV
 • Opis posiadanego doświadczenia z zakresu przeprowadzenia szkoleń dla kadr kultury (co najmniej 40 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym min. 16 godzin online)

Prosimy o zawarcie pod dokumentem CV podpisanej klauzuli:

Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hafciarskiej 11, 04-704 Warszawa, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Wskazuję, że dane osobowe podaję w sposób dobrowolny i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą.