Baza raportów

W bazie gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych oraz raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 579
Badania
Creative Economy Report 2010: A Feasible Development Option

Tytuł: Creative Economy Report 2010: A Feasible Development Option Autor: UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju), UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds....

Badania
Creative Industries in Estonia, Latvia and Lithuania

Tytuł: Creative Industries in Estonia, Latvia and Lithuania Autor: Ministerstwo Kultury Estonii Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: Ministerstwo Kultury Estonii, British Council

Badania
Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju

Tytuł: Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju Autor: Mirosław Grochowski Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: European Regional Development Fund, program INTERREG IVC, Baltic...

Badania
Sponsoring kultury

Tytuł: Sponsoring kultury Autor: TNS OBOP: Marta Openchowska Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: NCK, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Badania
Proceedings of the Symposium on Funding Culture, Managing the Risk (Paris, 16 - 17 April 2010)

Tytuł: Proceedings of the Symposium on Funding Culture, Managing the Risk (Paris, 16 - 17 April 2010) Autor: redakcja: Guiomar Alonso Cano, Keiko Nowacka, Edouard Joubeaud Rok wydania raportu: 2010...

Badania
Raport o muzeach
Title: Muzea w Polsce 1989-2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich
Author: Dorota Folga-Januszewska
Year: 2009
Badania
Raport o wzornictwie
Title: Diagnoza stanu wzornictwa
Author: Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Year: 2009
Badania
Raport o digitalizacji dóbr kultury
Title: Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020
Author: MKIDN
Year: 2009
Badania
Raport o edukacji kulturalnej
Title: Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia? Raport o problemach edukacji kulturalnej w Polsce dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Author: Barbara Fatyga
Year: 2009
Badania
Raport o promocji Polski przez kulturę
Title: Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły. Promocja Polski poprzez kulturę
Author: Paweł Potoroczyn
Year: 2009
Badania
Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej
Title: Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce
Author: Wojciech Burszta, Mirosław Duchowski, Barbara Fatyga, Jacek Nowiński, Mirosław Pęczak, Elżbieta Anna Sekuła, Tomasz Szlendak
Year: 2009
Badania
Raport o książce
Title: Przemysł książki
Author: Piotr Dobrołęcki, Kuba Frołow, Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman-Krajewska, Ewa Tenderenda-Ożóg, Tomasz Nowak, Piotr Miodunka
Year: 2009