Raport o tańcu współczesnym

Date of publication: 19.03.2009
Średni czas czytania 2 minutes
print

Raport należy do kolekcji 15 raportów opracowanych na potrzeby Kongresu Kultury Polskiej 2009. Raporty przygotowali eksperci i badacze reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski. Kongres Kultury Polskiej 2009 odbył się w dniach 23-25 września 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Inicjatorem i Honorowym Patronem Kongresu Kultury Polskiej 2009 był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Partnerami wydarzenia zostali Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa. Instytucją odpowiedzialną za organizację Kongresu było Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie miało na celu podsumowanie zmian oraz debatę nad kondycją i wyzwaniami stojącymi przed polską kulturą

Pierwsza części raportu zawiera rys historyczny dziejów tańca współczesnego w Polsce. Druga część, diagnostyczna dotyczy podsumowania stanu tańca współczesnego w 2009 r., z uwzględnieniem sytuacji instytucjonalnych teatrów tańca, a także systemu kształcenia w dziedzinie tańca, m.in. na poziomie akademickim. Jako podsumowanie, w raporcie zawarto mapę polskich teatrów tańca. Trzecia część, rekomendacyjna, zawiera studia przypadków, w których przytoczono modele i systemy finansowania tańca współczesnego w Europie. Wskazano również rekomendacje - instytucjonalne, edukacyjne oraz promocyjne, niezbędne do rozwoju tańca współczesnego w Polsce.