Stetoskop kulturalny – diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu wodzisławskiego

Date of publication: 01.01.2009
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Stetoskop kulturalny – diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu wodzisławskiego

Autor: Wodzisławskie Centrum Kultury: Nadia Mechine, Joanna Stanisz – Cebula, Magdalena Świergolik, Andrzej Górny, Agata Zygmunt,

Rok wydania raportu: 2009

Finansowanie: NCK

Opis: Pomysł projektu zrodził się z potrzeby zdiagnozowania problemu niskiej frekwencji, jaką obserwowano w czasie imprez kulturalnych odbywających się w Wodzisławskim Centrum Kultury, a także po to by lepiej dostosować ofertę kulturalną do odbiorców. Identyfikacja skali i specyfiki potrzeb oraz wskazanie na słabe i mocne punkty w ofercie instytucji kulturalnej WCK to główny problem badawczy, jaki zakładał projekt. Analiza miała na celu poszerzenie i zróżnicowanie oferty placówki, a także wytworzenie dla niej nowych kierunków rozwoju. Projekt miał też pozwolić na opracowanie misji i strategii budowania silnej marki, instytucji wyróżniającej się pośród innych miejscowości powiatu.

Zasięg: powiat wodzisławski

Język: polski

Słowa kluczowe: lokalny, powiat, instytucje kultury, oferta kulturalna, uczestnictwo w kulturze