Przeszłość jako pasja. Raport z jakościowego badania pasjonatów historii

Date of publication: 31.12.2017
Średni czas czytania 2 minutes
print

W jaki sposób opowiadać o historii w atrakcyjny sposób i jak skutecznie promować publikacje, wydarzenia i inne treści dotyczące przeszłości? W 2016 roku Narodowe Centrum Kultury przeprowadzło badanie jakościowe, którego celem było rozpoznanie motywacji, preferencji i wyborów tych osób, które są szczególnie zainteresowanie przekazami dotyczącymi przeszłości, tzn. wśród pasjonatów historii. 

Badania zrealizowano za pomocą technik: 8 wywiadów grupowych (FGI) i 12 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI). Przeprowadzono je wśród osób, które w różnym stopniu są zaiteresowane historią, a także nauczycieli historii w szkołach średnich oraz pracowników muzeów.

Do tematów, które szczególnie interesują takich pasjonatów należą: historia miasta, regionu lub ciekawostki historyczne. W raporcie wyróżniono motywacje, które stoją za zainteresowaniem historią, min. potrzeba poczucia wspólnoty, budowanie statusu i poczucia dumy narodowej, chęć lepszego zrozumienia rzeczywistości, a nawet eskapizm, tj. chęć przeniesienia się do "lepszego" świata.