Mobility of Artists and Cultural Professionals in South Eastern Europe

Date of publication: 01.01.2008
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Mobility of Artists and Cultural Professionals in South Eastern Europe

Autor: Dimitrije Vujadinovic

Rok wydania raportu: 2008

Finansowanie:

Mobility of Artists and Cultural Professionals in South Eastern Europe
Fot. Flavijus, Flickr, CC galeria

Opis: Publikacja została przygotowana w ramach projektu Mobility Matters.  Raport dotyczy mobilności artystów i profesjonalistów sektora kultury w Europie Południowo-Wschodniej. Autor zwraca uwagę na kontekst czasowy: lat 1995-2001 oraz lat 2001-2007. Omówione zostają możliwości i przeszkody w kwestii mobilności artystów, a także mobilność jako część polityk kulturalnych poszczególnych krajów.

Zasięg: Europa południowo-wschodnia (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra,Chorwacja, Macedonia, Serbia, Rumunia, Turcja)

Język: angielski

Słowa kluczowe: Europa południowo-wschodnia, Bałkany, sektory kreatywne, artyści, mobilność, sektor kultury