Evaluating the socio-economic impacts of selected regenerated heritage sites in Europe

Date of publication: 01.01.2008
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Evaluating the socio-economic impacts of selected regenerated heritage sites in Europe

Autor: Sophia Labadi

Rok wydania raportu: 2008

Finansowanie: European Cultural Foundation (ECF), Riskbankens Jubileumsfond

Evaluating the socio-economic impacts of selected regenerated heritage sites in Europe
galeria

Opis: Raport opublikowany został w ramach nagrody Cultural Policy Research Award. Obejmuje on cztery studia przypadków z Wielkiej Brytanii, Francji i Polski, które tworzą podstawę do krytycznej analizy metod i sposobu oceniania wpływu kultury na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych miejsc, także w kontekście celów i oczekiwań formułowanych przez lokalną społeczność. Publikacja przedstawia także rekomendacje w tym zakresie.

Zasięg: Wielka Brytania, Francja, Polska

Język: angielski

Słowa kluczowe: regionalny, międzynarodowy, lokalna społeczność, rekomendacje, rozwój społeczno-gospodarczy, ewaluacja, dziedzictwo