Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych

Date of publication: 01.01.2009
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych

Autor: ECORYS: Marta Mackiewicz, Beata Michorowska, Agata Śliwka

Rok wydania raportu: 2009

Finansowanie: Ministerstwo Gospodarki

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych
Fot. Ramdlon, Pixaby, CC0 galeria

Opis: Przemysły kreatywne szybko się rozwijają, a ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego rośnie. W związku z tym powstał niniejszy dokument, w którym zawarto informacje na temat wkładu kultury w stymulowanie innowacyjności. Autorzy analizują pojęcie kreatywności i terminu "sektor/przemysł kreatywny" i rozważają zasadność ingerencji państwa w te obszary. Publikacja wskazuje także cechy sektorów kreatywnych oraz opisuje polityki na rzecz rozwoju sektora w Polsce i na świecie. Na koniec autorzy przedstawili zestaw rekomendacji dla administracji rządowej.

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: Polska, sektory kreatywne, innowacyjność, rekomendacje, administracja państwowa