Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury powstało z przekonania, że prowadząc politykę kulturalną na różnych szczeblach należy korzystać z zasobów wiedzy i informacji. Obserwatorium Kultury realizuje swoje cele w szczególności przez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych oraz prac analityczno-diagnostycznych, organizowanie seminariów, debat i konferencji oraz przez prowadzenie działalności wydawniczej. Obserwatorium Kultury tworzy ogólnodostępną platformę dokumentującą dobre praktyki w obszarze polityki kulturalnej, działalność krajowych oraz zagranicznych obserwatoriów i instytutów badawczych oraz raporty badań. Swoje działania kieruje przede wszystkim do badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, a także animatorów kultury, artystów oraz przedsiębiorców. Obserwatorium Kultury realizując swoje zadania współpracuje z pracownikami naukowymi, uczelniami wyższymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami badawczymi w Polsce i zagranicą.

Zadania Obserwatoriom Kultury realizuje Dział ds. Badań Narodowego Centrum Kultury.