Kultura to zdrowie! | Uczestnictwo w kulturze - badania

Date of publication: 30.07.2015
Author: Olga Skoczylas
Średni czas czytania 4 minutes
print

Uczestnictwo w kulturze może mieć dobroczynny wpływ na stan naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Mimo, iż dla wielu brzmi to dość innowacyjnie, w środowisku naukowym stanowi to już powszechnie znany fakt. Pozytywny wpływ kultury na rozwój zdolności poznawczych, naszą osobowość, a nawet na zapobieganie chorobom związanym ze starzeniem się, to przyczyny dla których warto zaangażować się w kulturę. Literatura medyczna wspomina też o pozytywnych skutkach terapii przez sztukę. Co więcej, uczestnictwo w kulturze wpływa na budowanie więzi, relacji międzyludzkich, które również są nam niezbędne do utrzymania zdrowia.

Kultura to zdrowie! | Uczestnictwo w kulturze - badania
Fot. amira_a Pictures at the museum

Przy głębszym zastanowieniu się nad samą metodologią badania wpływu kultury na zdrowie możemy nabrać wielu wątpliwości. Na przykład fakt, że poziom uczestnictwa w kulturze jest zdecydowanie wyższy zarówno wśród ludzi z wyższym wykształceniem, jak również z wyższymi zarobkami, sugeruje, że być może nie chodzi tu o sam wpływ kultury, lecz generalnego statusu materialnego. Co więcej, wpływ na poziom uczestnictwa w kulturze może być również uwarunkowany naszymi predyspozycjami osobowościowymi - otwartością na nowe doświadczenia czy tzw. ciekawością świata, które sprzyjają utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej. To tylko niektóre z przykładów dlaczego badania dotyczące uczestnictwa w kulturze mogą być tendencyjne.

Czy możemy zatem wierzyć, że kultura ma dobry wpływ na nasze zdrowie? Czy idąc do kina, teatru lub na koncert możemy powiedzieć, że dbamy o naszą kondycją zdrowotną?

Lars Thiel, autor najnowszej publikacji niemieckiego Panelu Socjoekonomicznego (SOEP) - „Zostawmy dramat na scenie”, udowadnia, że uczestnictwo w kulturze może naprawdę korzystnie wpłynąć na nasz stan zdrowia. Wszystko to dzięki zastosowaniu skomplikowanych pomiarów ekonometrycznych. Autor przeprowadził kompleksowe badania, eksperymenty, po raz pierwszy zastosował równania uwzględniające nie tylko czynniki demograficzne, ale też status społeczno-ekonomiczny, aktywność społeczną i rozrywkową, cechy osobowości oraz tryb życia respondentów. Tak skrupulatny dobór metod badawczych umożliwia dokonanie precyzyjnych i wiarygodnych pomiarów, które dokładnie określają związek przyczynowy między udziałem w kulturze a utrzymaniem zdrowia psychicznego i fizycznego.

Głównym rezultatem badań jest fakt, że udział w wydarzeniach kulturalnych przynajmniej raz w miesiącu zapewnia nam znacznie lepsze samopoczucie w porównaniu do stanu zdrowia, którego doświadczylibyśmy przy rzadszych wizytach w miejscach związanych z kulturą. Wniosek jest jeden - korzystajmy z kultury by czuć się lepiej!

Czekamy na podobne badania w Polsce, a zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z artykułem: http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.510133.de/diw_sp0767.pdf