Baza stypendystów

Baza stypendystów programu Gaude Polonia powstała w 2017 roku i jest sukcesywnie uzupełniana. Pełna lista stypendystów jest dostępna w zakładce "do pobrania".
Formularz wyszukiwania w ramach: Baza stypendystów
Andrej Adamowicz
Rok: 2018
Tutor: Bohdan Zadura
Kraj
Białoruś
Tematyka
Literatura / przekład

Andrej Adamowicz, ur. 23 lutego 1984 w Mińsku. Poeta, prozaik. W 2006 ukończył studia na wydziale edytorstwa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Publikował w białoruskich czasopismach i wydaniach zbiorowych, ale też w pismach i antologiach zagranicznych (m.in. "Pępek nieba. Antologia młodej poezji białoruskiej”, Wrocław 2006).
Opublikował: tom poezji „Dzień poezji, śmierci dzień” (Mińsk 2012) oraz „Tłuścioch i leszcz” (proza, Mińsk 2015). Obie książki zostały przetłumaczone na język polski przez Bohdana i Marka Zadurów i wydane przez Wydawnictwo Warsztaty kultury (Lublin 2017).
W 2006 roku zwyciężył w konkursie młodych literatów Białoruskiego PEN Clubu z Okazji Stulecia Gazety „Nasza Niwa", w 2010 w konkursie młodych literatów Białoruskiego PEN Clubu im. Larysy Geniusz. W 2013 otrzymał Nagrodę Główną Białoruskiego PEN Clubu i niezależnego Związku Pisarzy Białoruskich „Debiut” im. M. Bahdanowicza za tom poezji "Dzień poezji śmierci dzień", a w 2016 roku zajął III miejsce w konkursie o Polsko-Białoruską Nagrodę Literacką im. Jerzego Giedroycia za najlepszą białoruskojęzyczną prozę (za książkę "Tłuścioch i leszcz").
W 2015 roku brał udział w "Rezydencji Młodego Literata” (projekt białoruskiego PEN-Clubu i wileńskiego Domu Praw Człowieka), a w 2017 w "Berlińskim Kolokwium Literackim”.
W 2018 roku otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i w jego ramach pod opieką Bohdana Zadury napisał powieść  pt. "Podpanek Tadeusz", opowiadanie pt. "Ostatnie selfie w dziedzinie biodiesla" (tytuły robocze), dokonał także przekładu tomu poezji Bohdana Zadury  "Po szkodzie" na język białoruski.
http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/utwory/kontrapunkty-nie-budzcie-jej/

 

WWW
Irina Babłojan
Rok: 2018
Tutor: prof. Joanna Czernichowska
Kraj
Ukraina
Tematyka
Konserwacja dzieł sztuki

Irina Babłojan, ur. 4 lutego 1994 w Ługańsku. W 2014 roku ukończyła studia z zakresu restauracji malowideł sztalugowych na Akademii Sztuki i Projektowania w Charkowie, a w 2016 restaurację dzieł sztuki na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie.

Pracuje w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Brała udział w pracach konserwatorskich malarstwa ściennego w XVII-wiecznym kościele św. Jerzego w Drohobyczu (2016); w cerkwi św. Mykoły w Odessie (2013). Wykonała też konserwację i restaurację obrazów: "Portret kobiety" (XX w.); "Portret starca (Aniela Pająkówna, 1907); "Trzech świętych" (malarstwo ścienne z XIX w., Klasztor św. Pantelejmona, Odessa). Brała też udział w przygotowaniu eksponatów do wystaw: "200-lecie Ossolineum" (wystawa w przygotowaniu);  "Malarstwo polskie"; "Skarby zamku w Podhorcach".

W 2018 roku w ramach stypendium "Gaude Polonia" odbyła pod opieką prof. Joanny Czernichowskiej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie staż konserwatorski, poświęcony wykorzystaniu stołu dublażowego dla konserwacji obiektów, w ramach którego wykonała m.in. konserwację obrazów "Wybrani święci" (XIX w.) i "Skrucha Marii Magdaleny" (XVIII/XIX w.).

Roman Bajrak
Rok: 2018
Tutor: prof. Janusz Smaza
Kraj
Ukraina
Tematyka
Konserwacja dzieł sztuki

Roman Bajrak, ur. 22 czerwca 1988 roku w Kamieńcu Podolskim. W 2013 roku ukończył studia z zakresu konserwacji dzieł sztuki na Uniwersytecie Państwowym w Kamieńcu Podolskim.
Roman Bajrak realizował prace konserwatorskie w: kościele św. Łazarza we Lwowie z XVII w., (w ramach zespołu polsko-ukraińskiego, 2017); kościele św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim z XVIII w. (w ramach zespołu polsko-ukraińskiego, 2014, 2015, 2016); w Klasztorze Nowojerozolimskim (Istra, Rosja, 2013-2015); w Sali Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich (Szczecin, 2015); przeprowadził także konserwację i restaurację obrazów z Galerii Malarstwa Sztalugowego z Miejskiego Archiwum w Kamieńcu Podolskim: "Portret biskupa" (1870); "Portret kanonika" (XIX w.); "Portret nieznanego mężczyzny" (1806 r.); "Portret damy" (XIX w.); "Portret huzara" (XIX w.).
Roman Bajrak prezentował też własne prace plastyczne na wystawach indywidualnych: "Rodzina kotów" (Galeria Sztuki, Kamieniec Podolski 2016) i "Retrospekcja" (Galeria Sztuki, Kamieniec Podolski 2016) oraz zbiorowych: "Kamieniecka Wiosna" ( Kamieniec Podolski, 2013-2016) i "Przegląd Młodej Sztuki" (Galeria Sztuki, Kamieniec Podolski 2013, 2015, 2016).
W 2018 otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i w jego ramach pod opieką prof. Janusza Smazy zrealizował staż konserwatorski, poświęcony konserwacji i wykonaniu elementów sztukatorskich i stiuków oraz wiedzy o konserwacji marmuru, piaskowca i i innych materiałów kamiennych. W trakcie stypendium wziął tez udział w kilku konferencjach konserwatorskich.

Arsen Bereza
Rok: 2018
Tutor: prof. Marian Waldemar Kuczma
Kraj
Ukraina
Tematyka
Sztuki wizualne

Arsen Bereza, ur. 19 sierpnia 1989 r. we Lwowie.
W 2014 roku kończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie.
Prace Arsena Berezy prezentowane były na wystawach indywidualnych: ""Melancholia"" (Galeria ICONART, Lwów 2017); ""Memory and Time"" (BIRZAN ART SPACE, Stambuł 2016); ""Malarstwo"" (WELES ART, Lwów 2016); ""Informacja. Inwersja (instalacja)"" (Galeria NAD WISŁĄ, Toruń 2014); ""Informacyjna Retrofleksja"" (PRIMUS Gallery, Lwów 2014) oraz na wielu wystawach zbiorowych, m.in. : ""Spin-off"" (Galeria Akademii Sztuk Pięknych, Lwów 2016); ""Feldman Art Festival"" (FELDMAN ART PARK, Charków 2015); ""Twarze Wolności"" (ART GALLERY, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów 2015); ""Św. Jerzy. Obraz zwycięstwa"" (ICONART Gallery, Lwów 2015); ""Malarstwo Abstrakcyjne"" (Dom Malarza, Kijów 2015); ""Integracja"" (Narodowa Galeria Sztuki, Lwów 2015; ""Test dla Sprawiedliwego"" (Muzeum Sztuki Współczesnej Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu, Lwów 2014); ""Cela"" (Muzeum na Łąckiego, Lwów 2014); ""Wiara"" (Muzeum Zamek w Żółkwi, 2014).
Arsen Bereza brał udział w warsztatach: w Enonkoski (Finlandia 2017); Charytatywnych ""UKU"" (Lwów 2017); Interdyscyplinarnych „Ogród Sztuki” (Toruń 2014); ""Rzeczpospolita Mniej Znana"" (prowadzenie) (Złoty Potok 2014).
W 2018 roku Arsen Bereza otrzymał stypendium ""Gaude Polonia"" i pod opieką prof. Mariana Waldemara Kuczmy zrealizował projekt malarski "Pamięć i czas", na który składa się 10 płócien. W trakcie stypendium Arsen Bereza prezentował swoje prace w galerii "Platon" i "Galerii Chwilowej" we Wrocławiu.
 

WWW
Siarhej Dołhuszau
Rok: 2018
Tutor: prof. Piotr Dahlig
Kraj
Białoruś
Tematyka
Muzyka

Siarhej Dołhuszau, ur. 17 kwietnia 1983 w Nowym Torczyłowie (rej. orszański, obw. witebski). W 2010 ukończył Akademię Muzyczną w Mińsku (śpiew).
Jest solistą Filharmonii Narodowej oraz liderem i wokalistą zespołu „Vuraj”. Założył i kieruje inicjatywą społeczną „Śpieuny Schod”, jest też kierownikiem studia „Free Voice Studio”.  Był też organizatorem "Poleskich Zgromadzeń Śpiewnych” (Warszawa, Poznań, Gdańsk, Praga 2015-2017). Ponadto był autorem projektów: „Pieśni Matczyny z Wuszaczczyny”, w ramach którego nagrano płytę CD z odzyskanymi pieśniami ludowymi oraz Tradycja”, w ramach którego zostały wydane dwa albumy CD: „Wiasielnyja Pieśni i Najhryszy Wioski Lawonpal i Jaje Nawakołał” (Weselne pieśni i melodie wioski Lawonpal i jej okolic”); „Pad Jasnu Zarycu” (Pod jasną  gwiazdę). Brał udział w licznych festiwalach i koncertach.
W 2014 roku otrzymał Nagrodę za Najlepszy Album Folkowy dla albumu “Rajok” Zespołu Vuraj (portal experty.by), a w 2016 Nagrodę “Bohaterowie Roku” za Aktywność Muzyczną i Społeczną (portal tuzinfm.by).
W 2018 roku w ramach stypendium "Gaude Polonia" zrealizował pod opieką prof. Piotra Dahliga projekt stypendialny, w ramach którego m.in. przygotował album z muzyką etniczną zespołu "Vuraj"; przygotował artykuł „Stan polskiego tradycyjnego folkloru: poziom i organizacja festiwali muzyki tradycyjnej w Polsce, ich rozwój i aktualność w porównaniu z Białorusią” i przygotował do edycji źródła polskie nt. nagrań pieśni polskich z archiwów białoruskich (we współpracy z Instytutem Sztuki PAN). Brał też udział w Warsztatach Lirniczych w Sanoku (zajęcia prowadzili m.in. Stanisław Nogaj, Maciek Cierliński, Piotrek Góra) oraz w seminarium etnomuzykologicznym i badaniach terenowych na Podlasiu.

Więcej o projekcie "Tradycja" na Facebooku: https://www.facebook.com/belarusfolk/

WWW
Mykoła Domaszow
Rok: 2018
Tutor: Krzysztof Gradziuk
Kraj
Ukraina
Tematyka
Muzyka

Mykoła Domaszow, ur. 15 grudnia 1992 roku w Krzywym Rogu. W 2015 roku ukończył studia na kierunku perkusja w Kijowskim Instytucie Muzyki im. R. M. Gilera. Jest laureatem: I nagrody w Konkursie "Złota lira" (Kijów 2017); I nagrody na "Dżaliton Jazz Festival" (Jałta 2014); III Nagrody na "Donieck Jazz Festival" (2011); IV nagrody w Konkursie Perkusyjnym (Kijów 2011); III nagrody w Konkursie Perkusyjnym (Czerkasy 2010).

Brał m.in. udział w festiwalach: "Respublika" (2016) i "Koktebel" (Krym 2012, 2014, 2017) oraz warsztatach: "Cho Jazz" (Chodzież 2013–17) i "American Workshop" (Kijów 2017). Występuje w zespole folklorystycznym "Kalina", jest też członkiem zespołu "Drum and Tuba Band".

W 2018 roku otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką Krzysztofa Gradziuka zrealizował na Akademii Muzycznej w Katowicach projekt "Folklor w muzyce jazzowej".

Julia Duszka
Rok: 2018
Tutor: Jarosław Giemza
Kraj
Ukraina
Tematyka
Muzealnictwo

Julia Duszka, ur. 5 lutego 1981 roku w Grochowie (obw. wołyński). W 2012 ukończyła historię sztuki na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie.
 Pracuje w lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, była m.in. kuratorem wystaw: "Arcydzieła malarstwa włoskiego ze zbiorów ukraińskich muzeów" (Lwów, Kijów, Odessa, Rzym, Florencja 2017-2018); "Arcydzieła malarstwa flamandzkiego" (Muzeum Chanenków, Kijów 2016); akwafort Francisco Joséde Goya „Okropności wojny” (Lwów 2016);
 "Odrysowując stulecie. Sto lat fotografii" (2013); Jana Pinzla (Luwr, Paryż 2012); "Złote skarby znikłej cywilizacji" (2011); "Wystawa Rzeźby Antycznej z kolekcji Karola Hrabiego Lanckorońskiego" (Lwów 2010); "Zamek w Podhorcach – fenomen światowej kultury" (Podhorce 2010); Rockwella Kenta (Lwów 2010);
Francesco Guardi (Lwów 2009); "Wschód w twórczości malarzy europejskich" (Lwów 2008); "Pamięć – kołyska narodu (zniszczona architektura)" (2008); z okazji Dni Wiednia we Lwowie (2008). Uczestniczyła w licznych konferencjach, m.in. : "Ukraina i Polska na skrzyżowaniu kultur europejskich" (Lwów 2016); "Muzeum przyrodnicze: od teorii ewolucji życia do praktyki żywego muzeum" (Lwów 2016); "Gość niepełnosprawny w muzeum" (Lwów 2016); "Jan Potocki po 200 latach" (Łańcut 2015); "Rewaloryzacja zespołów architektonicznych XVII – XVIII w." (Lwów 2013); "Zachowanie i badanie spuścizny historyczno-kulturowej w zbiorach muzealnych: muzeologiczne aspekty działalności" (Lwów 2013).
 
W 2018 roku otrzymała stypendium i pod opieką Jarosława Giemzy odbyła staż muzealny w Muzeum Zamek w Łańcucie. Podczas stypendium Julia Duszka brała też udział m.in. w pracach Komisji Konserwatorskich, zajęciach dla studentów historii sztuki, w seminarium nt. malartswa tablicowego cerkiewnego w Kielcach.
 

Jurij Hadziecki
Rok: 2018
Tutor: prof. Olga Pasiecznik
Kraj
Ukraina
Tematyka
Muzyka

Jurij Hadziecki, ur. 10 maja 1992 roku we Lwowie. W 2016 roku ukończył studia na Akademii Muzycznej we Lwowie.
W 2017 roku był finalistą "Singing Art Europe" w Kijowie, a w 2012 zdobył I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie im. Dmytra Bortnianskiego (Kijów).
Jest solistą Narodowego Akademickiego Teatru Operetki w Kijowie, jego najważniejsze role to: Figaro w „Weselu Figara” W.A. Mozarta (2016) i Don Giovanni w „Don Giovannim” W. A. Mozarta (2015). Wybrane koncerty: Koncerty: solowy w Grieg-Begegnungsstätte (Niemcy 2016); z zespołem wokalnym "La Vivo" (Chiny, Ukraina 2016); z zespołem "A Capella Leopolis" (Polska, Ukraina 2011-2016); z zespołem muzyki dawnej "Kalofonia" (Polska, Ukraina 2012-2016); z chórem Filharmonii Lwowskiej "Gloria" (Polska, Ukraina 2012-16).
Jurij Hadziecki uczestniczył w festiwalach: Festiwale: Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Virgiliusa Norejki (Wilno 2017); Muzyki Dawnej (Lwów 2011-2016); "Ukraińska Wiosna" (Poznań 2012, 2014); "Salezjańskie Lato Muzyczne" (2014-2015) oraz w warsztatach: Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej (Nowy Sącz 2017); Kurs Mistrzowski Marka Toporowskiego (Lwów 2016); Kurs Mistrzowski Kaludi Kaludowej (Włocławek 2016); Kurs Mistrzowski Ursuli Szongals (2014).
W 2018 roku otrzymał stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką prof. Olgi Pasiecznik zrealizował projekt stypendialny "Pieśń Michała Zawadzkiego i tradycje polskiej muzyki wokalnej”.

Kateryna Hrywul
Rok: 2018
Tutor: dr Marcin Strzelecki
Kraj
Ukraina
Tematyka
Muzyka

Kateryna Hrywul, ur. 1 listopada 1993 roku w Czerwonogradzie.  W 2016 roku ukończyła studia na kierunku "skrzypce" na Akademii Muzycznej we Lwowie. Pracuje w Żydowskiej Fundacji Charytatywnej „Hesed-Arieh” we Lwowie.
Kateryna Hrywul skomponowała utwory: "Denaturatus" na obój i instr. elektroniczne (2017); "In a circle" na klarnet, kontrabas, fortepian (2017); "How to (personal approach)" na instr. elektroniczne i saksofon tenorowy (2017); "Piece" na altówkę i orkiestrę kameralną (2017); "Amorphous" na obój, skrzypce I wiolonczelę (2016); "One" na altówkę (2016); "Four" na flet (2016); "Time: lost, perpetual motion, cycling" na fortepian (2016);
 Sonata na skrzypce i fortepian (2010); "Siren" na harfę, flet i fortepian (2010); "Fuga" na fortepian (2010); "Prelude" na skrzypce (2010); "Cycle kids piace" na fortepian (2001-2007); "Scherzo" na skrzypce i fortepian (2005); "Cycle kids piace" na skrzypce i fortepian (2005); "Nocturne" na fortepian (2004); "Sonatina" na fortepian (2003); "Valse" na fortepian (2003). Część z nich była prezentowana na festiwalach: Sztuki Dziecka "Akordy Zaporoża" (Zaporoże 2006), "Master-Class Nowej Muzyki" (Lwów 2017);  Muzyki Elektroakustycznej "VOX ELECTRONICA" (Lwów 2017); „KCMD-Kijów” (Kijów 2017). Artystka brała udział w klasach mistrzowskich nast. kompozytorów: Siergiej Newsky (Rosja-Niemcy), Clemens Gadenstatter (Austria), Martin Schuttler (Niemcy), Jerzy Kornowicz (Polska),  Jaime Reis (Portugalia), Ake Parmerud (Szwecja), Mehmet Kan Ozer (Turcja), Alla Zagaykevych (Ukraina).
W 2018 roku w ramach stypendium "Gaude Polonia" Kateryna Hrywul pod opieką dr. Marcina Strzeleckiego zrealizowała w Akademii Muzycznej w Krakowie projekt, w ramach którego m.in. : skomponowała  utwór „A day that could have existed” (zaprezentowany 13 lipca 2018 w Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY w Krakowie); wzięła udział w koncertach „Bogusław Schaeffer – audiencja 89” w składzie GrupLab (czerwiec 2018, Narodowy  Stary Teatr w Krakowie); zaprezentowała utwory „Dalam” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich (kwiecień 2018) i „Mowa” (współautor Francesco Capanni,  Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY w Krakowie, marzec 2018); wzięła udział w klasach mistrzowskich Richarda Bellisa, Nicka Wollage, Mateusza Bienia, Chrisa Browna, Matthijsa Kieboom, Łukasza Targosza i Michała Fojcika oraz zajęciach: muzyka interaktywna i multimedia (prof. Marek Chołoniewski), muzyka elektroakustyczna i komputerowa, muzyka filmowa (dr Mateusz Bień), kształcenie słuchu dla instrumentalistów jazzowych (dr Andrzej Mądro), kształcenie słuchu (dr hab. Magdalena Długosz), audiosfera, analiza muzyki współczesnej, historia muzyki (dr Marcin Strzelecki)..

Andrej Jakuszau
Rok: 2018
Tutor: prof. Zbigniew Bagiński
Kraj
Białoruś
Tematyka
Muzyka

Andrej Jakuszau, ur. 7 czerwca 1990 w Mołodecznie. W 2015 ukończył studia z zakresu dyrygentury chóralnej na Państwowej Akademii Muzycznej w Mińsku. Jest chórmistrzem Narodowego Akademickiego Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Mińsku.
W 2014 roku zajął II miejsce IV Akademickim Koncercie-Konkursie Muzyki Fugowej (Mińsk) oraz w IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorów im. A. Spiendiarowa (Jałta). W 2015 roku zajął II Miejsce w Konkursie Kompozytorskim  z okazji 100-lecia urodzenia G. Swiridowa (Mińsk); a w 2016 otrzymał Grand Prix w VI Międzynarodowym Konkursie Kompozytorów im. A. Spiendiarowa (Jałta). Był też zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Pierszacwiet” (Mińsk, 2017). W 2017 roku otrzymał stypendium Fundacji Prezydenta Republiki Białoruś na rzecz młodzieży utalentowanej. Skomponował m.in.: „Murder” (opera kameralna wg utworów M. Góreckiego); „Kostuś Kalinowski” (poemat symfoniczny); koncert na orkiestrę smyczkową; „Liacieła ziaziula” na głos i fortepian; „antre ryżych” na trio fortepianowe.
W 2018 w ramach stypendium "Gaude Polonia" zrealizował pod opieką prof. Zbigniewa Bagińskiego projekt, w ramach którego skomponował pięć scen opery na motywach powieści Sergiusza Piaseckiego „Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy” oraz zakończył prace nad Koncertem na fortepian i orkiestrę smyczkową. Ponadto m.in. w czerwcu 2018 wziął udział w koncertach "Symbole" i „Muzyka skrzypcowa przełomu XX-XXI wieku" („Dziekanka”, Warszawa); „Coworking Muzyczny” (św. Marcin 75, Poznań), a w kwietniu 2018 zaprezentował własne utwory w ramach Międzywydziałowego Koncertu Współczesnej Muzyki Chóralnej (Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie) i swoje aranżacje podczas koncertu Magic Orchestra (Festiwal Comic Con, Warszawa).

Waleria Karpan
Rok: 2018
Tutor: Agata Sztorc
Kraj
Ukraina
Tematyka
Kuratorstwo

Waleria Karpan, ur. 1 czerwca 1989 roku w Kijowie. W 2012 roku ukończyła kulturoznawstwo na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. 
Była kuratorem następujących projektów: "Zimna Wiara [Masha Tseloeva]" (Galeria "Invogue" Odessa 2017); "MARA [Katia Bychatsk, Vitaliy Kohan]" (Port Creative Hub, Kijów 2017);
"Bóg [Paweł Markman]" (Port Creative Hub, Kijów 2017); "Grafika Sprzątania [Jegor Ancugin]" (Port Creative Hub, Kijów 2017); "Zły Smak" (Port Creative Hub, Kijów 2017);
"Nowy Czas" (Port Creative Hub, Kijów 2017); "Anatola Belova" (Port Creative Hub, Kijów 2016); "Skrócone Szlaki [Roma Michajłow]" (Port Creative Hub, Kijów 2016); "Wystawa bez Nazwy [Iwan Switłyczny]" (Port Creative Hub, Kijów 2016); "Przegląd [Łesia Chomenko]" (Port Creative Hub, Kijów 2016); "Jedno z Imion [Anton Łogov]" (Port Creative Hub, Kijów 2016); "Studia Życiowych Historii" (Galeria Miejska, Tarnopol 2016); "DWA [Kateryna Bludowa]" (Port Creative Hub, Kijów 2016); "Ślady Pamięci [Sasza Kurmaz, Taras Kowacz, Anna Zwiagincewa]" (Port Creative Hub, Kijów 2015); "Szkice z Natury [Jewhen Samborski]" (Port Creative Hub, Kijów 2015).
Waleria Karpan uczestniczyła w warsztatach: "Kultura dla Rozwoju Lokalnego" (Łódź 2016) oraz "Mozaika Miasta" (Kijów, Zagłębie Ruhry 2015).
W 2018 roku jako stypendystka programu "Gaude Polonia" pod opieką Agaty Sztorc zrealizowała w lubelskiej galerii "Labirynt" projekt pt. „Pamietnik wizualny”-, w ramach którego m.in. była kuratorem wystawy „Wystaw to!/Exhibit it!” (lipiec-sierpień 2018); zorganizowała oprowadzanie kuratorskie po wystawie Mykoły Ridnoho (czerwiec 2018), wygłosiła wykład o twórczości artystów z „Open Group” (maj 2018); zorganizowała warsztaty Oli Szyszłowej  na temat pracy z osobami niedowidzącymi i współorganizowała 7 bezpłatnych workshopów „Dotknij, aby zobaczyć” (kwiecień-lipiec 2018) oraz muzyczny performance „Electro-Tech Party” (Galeria LABIRYNT w Lublinie).

Natalia Koliada
Rok: 2018
Tutor: dr Krzysztof Lasoń
Kraj
Ukraina
Tematyka
Muzyka

Natalia Koliada, ur. 3 czerwca 1992 roku we Lwowie. W 2015 ukończyła studia na kierunku skrzypce na Akademii Muzycznej w Kijowie.
Jest laureatką m.in.: Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej „Franz Schubert” (Russ, Bułgaria 2015); II Miejsca na Międzynarodowym Konkursie Skrzypków im. Bohdana Warchala „Talent for Europe” (Dolny Kubin, Słowacja 2007); Konkursu „Nowe Nazwiska Ukrainy” (Kijów 2004); Konkursu Skrzypków Michaela Stricharza (Lwów 2004); V Miejsca w Konkursie "Remember Enescu" (Sinaia, Rumunia 2001).
Pracuje na Akademii Muzycznej w Kijowie oraz w Kijowskiej Szkole Muzycznej im. M. Łysenki.
W 2011 roku wchodziła w skład Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Wołodymyra Spiwakowa, która koncertowała w Rosji, Białorusi, Chinach i Uzbekistanie. Występowała też wraz z orkiestrą studentów Akademii Muzycznej w Kijowie na scenie berlińskiego Konzerthaus podczas Festiwalu „Young Euro Classik" (2015). W 2016 roku dwa razy odbyły się jej koncerty solowe na Akademii Muzycznej w Kijowie.
Natalia Koliada brała udział w konkursach: Muzyki Kameralnej im. H. i K. Bacewiczów (Łódź 2016); Młodych Skrzypków (Łódź 2015); Skrzypcowym im. Ołeha Krysy (Lwów 2013); im. Mykoły Łysenki (Kijów 2012); Młodych Skrzypków im. Prof. M. Ławrynowicza (Płock 2005) oraz w warsztatach: Twórczej Interpretacji Muzyki Współczesnej (Kijów 2016 i 2017) oraz Olhy Parchomenko (Kijów 2010).
W 2018 roku otrzymała stypendium "Gaude Polonia" i pod opieką dr. Krzysztofa Lasonia zrealizowała na Akademii Muzycznej w Katowicach projekt stypendialny, w ramach którego pracowała nad opanowaniem repertuaru z zakresu polskiej muzyki skrzypcowej XX wieku. W czasie trwania stypendium otrzymała III Nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym "Pro Art 2018" (Chmielnick, Ukraina); zakwalifikowała się do Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. K. Szymanowskiego; zagrała też niemal 10 koncertów i recitali (m.in. w Kolegium Europy Wschodniej, Wojnowice k. Wrocławia; „Dziekance” w Warszawie; Akademii Muzycznej w Katowicach. Wzięła też m.in. udział w szkoleniu dla nauczycieli muzyki w ramach Wakacyjnej Akademii Kodalyowskiej (katedra Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach).